Dokončili jsme první etapu realizace výměny SKŘ na vodní elektrárně Lipno I

Dokončili jsme první etapu realizace výměny SKŘ na vodní elektrárně Lipno I

Komplexní test turbíny (bloku) TG1 na vodní elektrárně Lipno I proběhl v polovině listopadu bez jediné závady. Vysokou technickou vyspělost našich technologií a řídicího systému ocenil i Martin Sobolík, ředitel elektrárny. Po ukončení testu zhodnotil práci našich inženýrů a techniků velmi pochvalně.

 

Rekonstrukce systému kontroly řízení na elektrárně Lipno I patří mezi největší investice ČEZ v oblasti výměny řídicího systému, které realizuje na svých vodních elektrárnách. Naše společnost je generálním dodavatelem tohoto projektu. „Do konce roku 2018 kompletně zrekonstruujeme dva regulátory turbín i obě buzení pomocných generátorů. Ve spolupráci s našim subdodavatelem, společností SAG, dodáme také nový systém elektrických ochran. Realizujeme i výměnu veškeré kabeláže a budování nových ovládacích pracovišť,“ říká František Kural, ředitel divize Energetika společnosti ZAT.

 

Elektrárna Lipno I patří svým rozsahem mezi technicky a kompetenčně nejrozsáhlejší aplikace realizované naší společností ve vodní energetice. Po ukončení zkušebního provozu TG1 nás na jaře 2018 čeká realizace soustrojí TG2.

 

Po realizaci první části projektu si můžeme dovolit také srovnání původního a nově nainstalovaného řídicího systému. Námi dodaný ŘS SandRA dosahuje diametrálně vyšších výkonů a lepších vlastností proti původnímu a v roce 2012 modifikovanému ŘS. Jak z pohledu designu, uživatelského rozhraní, funkcionality a diagnostiky, tak i rychlosti najetí a nafázování bloku do distribuční sítě. „Při současném startu obou turbín je systém rychlejší v řádu desítek vteřin. Tento fakt pracovníci ČEZ považují za výborný výsledek,“ konstatuje Kural.