Reference - Prunéřov Thermal power plant

Použité produkty: Diamo E, řídící systém Wetinghous

Obory: Automatizace pro klasickou energetiku, Výroba průmyslové elektroniky

Země: Česká republika

Realizace: 1994-1997

Dokončeno: 1997

Popis

Celkový rozsah dodávek představuje více jak 960 ks rozvaděčů, s převážně řídícím a informačním systémem.

Na tyto zakázky v roce 1998 navázaly dodávky řídících systémů pro ukrajinské tepelné elektrárny. Výrobní realizace těchto dodávek probíhala v úzké spolupráci s firmou Westinghous. Do řídících systému Westinghous byly zakomponovány dílčí dodávky systémů ZAT a.s.