Elektrárny Opatovice řídí náš systém SandRA

Elektrárny Opatovice řídí náš systém SandRA

Elektrárny Opatovice, a.s. patří k předním dodavatelům energií v České republice. V loňském roce firma dokončila rozsáhlou investici do modernizace a ekologizace provozů. Naše firma v rámci projektu provedla náročnou migraci stávajícího řídicího systému na nový systém SandRA. V aktuálním čísle časopisu All for Power se redakce rozsáhle věnuje realizaci celého investičního celku, součástí je i dvoustrana o řešení naší společnosti.

Proč jsme ve výběrovém řízení uspěli?

Elektrárny Opatovice používají řídicí systém naší společnosti od roku 1992. „V té době jsme hledali mezi českými i většími zahraničními dodavateli řídicí systém, který by zcela integroval naše požadavky. Po náročném hledání jsme vybrali řídicí systém české společnosti ZAT, který byl jako jediný schopen naše požadavky splnit,“ říká Pavel Hrdlička, vedoucí MaR společnosti Elektrárny Opatovice. Po dvacetileté zkušenosti s řídicím systémem, technickým a vývojovým zázemím i servisem ZAT, Elektrárny Opatovice opět při rekonstrukci zvolily řídicí systém z dílny našich vývojářů.

Pod tímto odkazem se dočtete v přiloženém článku více o realizaci projektu.