Reference - rozšíření HMI systému

Použité produkty: Wondeware, InTouch

Obory: Automatizace technologických procesů, Doprava

Dokončeno: 2015/16

Popis

Kompletní dodávka SW dispečerské řídicí techniky při začlenění 30 stanic na elektrodispečinku Správy železniční a dopravní cesty v Ústí nad Labem, EŽ Praha a.s., SŽDC s.o.