Jaderné dny na Západočeské univerzitě přivedly do Plzně špičkové odborníky

Jaderné dny na Západočeské univerzitě přivedly do Plzně špičkové odborníky

Máme za sebou už sedmý ročník Jaderných dnů, letos prvně konaných na Západočeské univerzitě v Plzni. V závěru akce se na Fakultě aplikovaných věd konal celodenní seminář na téma Státní energetická koncepce a Národní akční plán, který ve spolupráci se ZČU pořádala ŠKODA JS a.s.

 

„Jak již téma napovídá, prezentace a následné diskuse se týkaly schválené státní energetické koncepce, aktuálního stavu plnění Národního akčního plánu a perspektivách české jaderné energetiky. Se zástupci státu jsme diskutovali o potenciálu, kapacitách a schopnostech českých firem při výstavbě nových jaderných zdrojů u nás,“ říká Karel Stočes, ředitel divize Jaderná energetika společnosti ZAT.

 

V debatě zaznělo, že na provozovaných šesti blocích jaderných elektráren u nás (4x JE Dukovany, 2x JE Temelín) byl podíl dodávek českých a slovenských podniků 75-80 procent a není důvodu, aby se u výstavby nových bloků podíl výrazně měnil. Bude tedy velmi záležet na způsobu výběru dodavatele, nastavených kritériích a zda bude zohledněn parametr české účasti.

 

„Temelínský tendr skončil předčasně v roce 2014, avšak významní čeští hráči a potenciální dodavatelé včetně naší společnosti pokračovali a pokračují v dodávkách pro tuzemské i zahraniční bloky. Zachovali jsme si kontinuitu kvalifikace a potenciálu, schopnost naplňovat i měnící se a rostoucí požadavky nových projektů, zákazníků a státních úřadů pro jadernou bezpečnost nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí,“ doplňuje Karel Stočes.

 

V závěrečné diskusi zazněl ze strany zástupců firem naléhavý apel na vládu a politickou reprezentaci, aby neprodleně zahájily kroky k realizaci záměrů obou, výše zmíněných klíčových dokumentů. Je to rozhodující nejen pro další rozvoj českých firem působících v jaderném odvětví, ale i pro zajištění energetických potřeb ČR v horizontu roku 2030. Je zřejmé, že jakmile bude rozhodnuto o dostavbě jaderných bloků, stoupne také zájem mladých lidí o studium technických oborů.

 

V rámci dopoledních přednášek a odpolední diskuse se představitelé českých společností setkali s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem, předsedkyní SÚJB Danou Drábovou, Petrem Závodským z Aliance české energetiky, Václavem Hrabákem z HK ČR a Stanislavem Kázeckým ze Svazu průmyslu a dopravy.

 

ZAT v současné době dodává své bezpečnostní řídicí systémy a know-how do 10 procent jaderných elektráren ve světě a do 28 procent v EU.