Klub důchodců ZAT a.s.

Na této stránce se můžete seznámit s činností Klubu důchodců při ZAT. a.s., jehož činnost je velice bohatá. Představíme vám nejen historii klubu, ale i jeho současnou činnost.

Novinky Klubu důchodců ZAT a.s. 

(Pro vstup do novinek, klikněte na napis Novinky Klubu důchodců ZAT a.s.)


Několika slovy o současné činnosti klubu Důchodců ZAT a.s.:

V dnešní době nese klub název Klub důchodců Příbram - závodu Ortas – Kamenná –ZAT a.s. Činnost klubu se řídí stanovami které byly schváleny na členské schůzi 18.2.2009.

V současné době má Klub 8 členů z bývalého VZUP a 54 členů ze ZATu.

Termíny schůzí v roce 2017

 • Výborové schůze: 11.1., 8.2., 5.4., 30.8., 8.11., vždy od 13.30 hodin v restauraci Na Plzeňské
 • Členské schůze: 15.2., 12.4., 6.9., 15.11., vždy od 14.00 hodin

Klub důchodců pracuje podle plánu práce, který schvaluje členská schůze.

 

Informace z Výroční členské schůze:

První letošní členská schůze byla jako výroční.

Na žádost pánů Grunta a Hály proběhla volba nového výboru. Oběma pánům děkujeme za obětavou práci pro Klub důchodců. Jejich žádost odstoupit z členského výboru, ze zdravotních důvodů, ostatní členové respektovali.  

Nový výbor byl stanoven na dva roky a bude pracovat v následujícím složení:

                             Výbor:                                                Revizní komise:                           
Řapek Václav  Skřivánek Antonín
Motejlová Miroslava  Šlapáková Jaroslava
Skolková Libuše
Hrubý Miroslav
Štefanová Květa
Hrubá Blažena
Žingorová Milena
Lojíková Eva
Doušová Marie

                                            

                                              

                                            

                        

                                                       

                                                         

 

Kroniku Klubu důchodců vede paní Růžena Kubová.

Výbor pracuje podle finančního rozpočtu klubu a členové klubu se řídí podle stanov.

V letošním roce jsou plánovány tři zájezdy a to do Karlových Varů, na zámek Kuks a hrad Velhartice. O těchto výletech vás informujeme v Novinkách Klubu.

 


Práce klubu důchodců:

 • Finanční prostředky na činnost KD jsou poskytovány z Grantu MěÚ Příbram a pro důchodce ZAT také z dotací od ZAT a.s. Další finanční prostředky získává klub od svých členů formou členských příspěvků.
 • Výbor KD organizuje svoji činnost prostřednictvým komisí. Kulturní komise organizuje návštěvy divadel,koncertů a jiných kulturních a sportovních akcí. Rovněž zajišťuje vedení kroniky. Zájezdová komise organizuje zájezdy. Pověření členové výboru navštěvují dlouhodobě nemocné.

 • Všichni členové klubu dostávají příspěvky na vstupenky do solné jeskyně na permanentky do divadla, na vstupenky na plavání a masáže. 

  Bývalí zaměstnanci ZATu dostávají příspěvek na obědy. Tyto akce jsou dotovány z rozpočtu klubu.
  • Všechny tyto akce jsou financovány prostřednictvím členských příspěvků a od vedení ZATu je nám poskytnut příspěvek na stravenky v částce 80 000 Kč.
 • Při dovršení 60ti let a dále po deseti letech jsou jubilantům předány drobné dárky.
 • Vzájemný kontakt členů KD je naplňován jejich účastí na členských schůzích a při pořádání společenských akcí.

A něco málo k historii Klubu:

před rokem 1989

 • Členové klubu se začali scházet již od roku 1987 společně s důchodci bývalého Vývojového závodu uranového průmyslu se sídlem ještě na Kamenné. První ustavující schůzka byla 12.6.1987 a klub měl 26 členů. Na schůzce v září, která se konala u příležitosti Dne horníků byl zvolen výbor, který měl připravit plán činnosti na rok 1988.
 • Aktivní činnost byla započata v lednu roku 1988. Byly schváleny stanovy klubu.Výbor klubu se scházel každé dva měsíce a členské schůzky byly každé tři měsíce. V prvních letech činnosti klubu to byly převážně zájezdy a výstavy. Členové klubu jezdili hlavně po krásách Čech. Tyto zájezdy byly velmi žádané a tak se konaly několikrát do roka.

po roce 1989

 • Po sametové revoluci se i důchodci zajímali o dění na závodech a tak častými hosty byli ředitelé jednotlivých závodů kteří je informovali o situaci.
 • V roce 1992 byl podán návrh na evidenci našeho klubu na Ministerstvo vnitra a 27.7.1992 vznikl Klub důchodců FOS Příbram ORTAS DIAMO Kamenná.