Mezinárodní certifikační společnost potvrdila naši připravenost na současnou krizovou situaci i zajištění kvality dodávek lékařských přístrojů

Mezinárodní certifikační společnost potvrdila naši připravenost na současnou krizovou situaci i zajištění kvality dodávek lékařských přístrojů

Certifikační společnost DNV GL zabývající se globálním zajištěním kvality a řízením rizik provedla v uplynulých dnech v naší společnosti dva audity zaměřené na normy ISO 9001, 14001, 45001 a ISO 13485.

Management řízení

Audit zaměřený na plnění požadavků normy ISO 9001, 14001 a 45001 se týkal ověření Integrovaného managementu řízení společnosti (IMS). Jde o mezinárodně standardizovaný systém, který má za cíl neustálý rozvoj firmy především v oblastech její organizace, řízení procesů, péče o životní prostředí a bezpečnost práce. Zabýval se také přístupem společnosti k zvládnutí současné situace spojené s COVID-19. Auditoři velmi cenili připravenost ZAT na stávající situaci, vytvořené krizové scénáře a také snahu využít získané zkušenosti pro další rozvoj firmy a posílení stabilní pozice na trhu.

Auditoři naši společnost zařadili mezi nejlépe připravené firmy na trhu zvládající koronavirovou krizi. Ocenili zejména včasně zavedená a účinná opatření na ochranu zaměstnanců nejen z pohledu jejich zdraví, ale i zachování zaměstnanosti i všech pracovních míst. Vysoce hodnotili také efektivní využívání elektronické dokumentace a celkové využívání SW nástrojů a jejich online funkcí,“ doplnil Petr Kolečkář, manažer kvality a zástupce ředitele útvaru Služeb společnosti ZAT.

Lékařské přístroje

Druhý audit byl zaměřen na plnění požadavků ISO 13485, tedy systému řízení společnosti pro zajištění kvality dodávek lékařských přístrojů, a zároveň na CE značku přístroje StimSmart, který vyrábí a prodává společnosti ZAT.
„I tento audit byl velmi úspěšný, přezkoumáním nebyly shledány žádné nedostatky ani v jedné z prověřovaných částí. Naše společnost opět potvrdila kompetence pro tuto specifickou oblast, které můžeme využít nejen v divizích Medical a Průmyslová elektronika,“ dodává Petr Kolečkář.

Vzhledem k současné situaci a toho, že část auditorů pochází ze zahraničí, proběhly audity na dálku pomocí nástroje MS Teams.