Modernizujeme informační systém na prvním reaktorovém bloku JE Dukovany

Modernizujeme informační systém na prvním reaktorovém bloku JE Dukovany

Aktuálně probíhají montážní práce na prvním reaktorovém bloku JE Dukovany, kde nasazujeme náš řídicí systém. Pro jadernou elektrárnu v současné době realizujeme dva projekty, a to „Doplnění měření ze systému PAMS do systému PCS“ (PAMS – Pohavarijní monitorovací systém, PCS – Počítačový informační systém). FAT zkoušky, tedy přejímací zkoušky ve firmě, proběhly úspěšně na zkušebně v Příbrami koncem června.

Druhý, paralelně běžící projekt, je „Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu systému PCS na 1.-4. reaktorovém bloku JE Dukovany“. I zde úspěšně proběhly zkoušky na přelomu června a července 72hodinovým testem nepřetržitého provozu.

Odstávka reaktorového bloku a implementace zařízení probíhá od poloviny srpna do konce září. Tato, další etapa realizovaných projektů ZAT na JE Dukovany, bude následně ukončena předáním díla konečnému zákazníkovi ČEZ do trvalého užívání.

Naše práce na JE Dukovany: V letech 2002 až 2009 prováděl ZAT na jaderné elektrárně Dukovany postupnou obnovu systému PCS. Po patnácti letech úspěšného a bezpečného provozu navazujeme výše uvedenými projekty na předchozí obnovu dílčí modernizací HMI operátorské části tohoto systému, která slouží pro řízení provozu elektrárenských bloků. Společnost ČEZ připravuje další postupné dílčí modifikace, do kterých bude ZAT postupně zapojován.

 Ve fotogalerii najdete ukázku produktů a realizací ZAT v jaderné energetice.