Napájení a řízení pulzních trysek úpravny uhlí

Použité produkty: Siemens Simatic, Wonderware Intouch

Obory: Automatizace technologických procesů, Průmyslové procesy

Realizace: 2016

Dokončeno: 2016

Popis

Napájení a řízení pulzních trysek, které byly nově doplněny do stávajících zásobníků z důvodu zajištění kontinuálního toku sypkého materiálu. Řízení technologie je provedeno pomocí řídícího systému Siemens Simatic, který je plně uživatelsky parametrizovatelný prostřednictvím lokálního dotykového panelu. V souvislosti s tím byla provedena úprava nadřazeného vizualizačního systému Wonderware Intouch na centrálním dispečinku a dalších pomocných pracovištích.