Na Dnech teplárenství a energetiky nás zajímají novinky v oboru, zároveň propagujeme SimONet

Jako každoročně koncem dubna směřují naše kroky na největší konferenci v oboru teplárenství – Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Vstřebáváme zde nejenom nové poznatky z oboru, zároveň tu propagujeme naši platformu SimONet pro bezdrátový sběr dat. Tato data mohou teplárny využívat například pro prediktivní údržbu technologií, a tím výrazně zefektivnit výrobu tepla a elektřiny.

Do teplárenství standardně dodáváme řízení rozsáhlých výrobních celků typu energetického výrobního bloku na platformě SandRA Synergy, tak i jednotlivé technologie pro výrobu tepla a elektřiny, jako jsou různé typy kotlů, parních turbín, synchronních generátorů nebo celé strojovny. Mezi důležité dodávky do tepláren patří i tzv. neblokové provozy, například zauhlování, čerpací nebo kompresorové stanice i projekty v oblasti ekologických technologií. Těmi jsou odsiřovací linky, denitrifikace, odprášení nebo redukce rtuti. Příkladem naší komplexní dodávky řízení jsou například Elektrárny Opatovice, kde jsme aktivní již dlouhé roky. Větší dodávky jsme realizovali také pro teplárny Planá nad Lužnicí, Náchod, Písek a řadu dalších.

V neposlední řadě se ZAT začíná uplatňovat také v oblasti akumulace energie, jedna z prvních aplikací pro řízení výkonové baterie se v těchto dnech připravuje.