Na Jaderných dnech zaznělo, že pouze jeden nový jaderný blok v ČR nestačí

Na Jaderných dnech zaznělo, že pouze jeden nový jaderný blok v ČR nestačí

V polovině září proběhl na půdě Západočeské univerzity v Plzni už 11. ročník celostátní konference Jaderné dny, letos opětovně s mezinárodní účastí. 

V úvodní části s názvem Nový jaderný zdroj pro ČR – Stav přípravy v roce 2021 odborníci diskutovali o aktuálním stavu a dalších krocích ve výstavbě nového jaderného zdroje v ČR. Podle Petra Závodského, ředitele společnosti EDU II, by mohl být tendr vypsán v lednu 2022 a v roce 2024 by mohla být podepsána smlouva s preferovaným dodavatelem.

Nicméně českou energetiku čeká v brzké době ústup od uhlí a vyřazování stávajících bloků JE Dukovany. „Jeden nový jaderný zdroj nic neřeší s ohledem na to, že Dukovany budou optimálně v provozu do poloviny čtyřicátých let. Klíčový úkol, před kterým bude stát nová vláda, je rozhodnutí o investorském modelu a načasování přípravy dalších zdrojů,“ uvedl Tomáš Ehler ze sekce jaderné energetiky MPO.

Podle Petra Závodského se v současné době v ČR vyrábí z uhlí 35 TWh elektřiny, což odpovídá zhruba 4 temelínským blokům. Pravděpodobným řešením by tedy mohlo být zapracování opce na další tři bloky do poptávkové dokumentace.

Jak se uplatní české firmy?

Velké diskuze se opět vedly o zapojení českého průmyslu. Podle Ehlera je ambice MPO, aby český průmysl a stavebnictví dostaly minimálně 60 % zakázek. „Role českých firem nekončí výstavbou, pro český stát mohou být zásadní i během následné dlouhodobé údržby,“ avizoval František Krček, generální ředitel Škody JS. Zároveň připomněl situaci z pandemie koronaviru a problémy firmy Škoda JS, která nemohla do Česka dostat odborníky ze Slovenska na údržbu jaderných elektráren. Ukázalo se, že soběstačnost může být důležitou bezpečnostní otázkou. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky i zástupci potencioláních dodavatelů.

ZAT se chce podílet na dostavbě

Odpolední část obsahovala blok s názvem SKŘ pro jaderné elektrárny – jejich současný stav a vývojové perspektivy, který moderoval Karel Stočes, ředitel marketingu a obchodu naší společnosti. Tyto systémy jsou nedílnou součástí bezpečného a spolehlivého provozu jaderných technologií. A právě systém řízení a kontroly regulačních tyčí pro primární část jaderné elektrárny (RRCS) a systém řízení výkonu reaktoru (RCS) patří mezi nejúspěšnější produkty v oblasti jaderné energetiky naší společnosti. ZAT má 40leté zkušenosti s dodávkami a servisem do jaderných elektráren, zároveň nabízí jeden z nejmodernějších řídicích systémů na trhu postavený na moderní součástkové základně, který splňuje maximální požadavky na vysokou bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost. „Účastníkům jsme deklarovali, že naše společnost má potřebné kompetence a je připravena dodávat SKŘ jak v rámci výstavby, tak už i při vývoji technologií,“ doplnil Stočes.

Aktuálně jsou řídicí systémy a know-how ZAT nasazeny na 30 procentech jaderných elektráren v EU a na 10 procentech ve světě. „Systém RRCS jsme například dodali na jaderné elektrárny Dukovany, Mochovce, Bohunice, Temelín, Loviisa, Metsamor či Pakš,“ uzavřel Karel Stočes.