Na konferenci SMR 2020 jsme představili kompetence ZAT v oblasti malých jaderných reaktorů

Na konferenci SMR 2020 jsme představili kompetence ZAT v oblasti malých jaderných reaktorů

Šestý ročník mezinárodní konference SMR 2020 na téma Od koncepcí k reálným projektům SMR se konal v polovině února v prostorách FJFI v Praze.

Na konferenci vystoupili zástupci společností Rosatom (Rusko), Rolls-Royce (Velká Británie), KHNP (Korea), za českou stranu prezentovali své zkušenosti a další směry rozvoje v oblasti malých jaderných reaktorů společnosti ČEZ, UJV Řež, Centrum výzkumu Řež, FJFI, ZČU i ZAT.

Kolega František Kural z divize Energetika zde vystoupil s přednáškou na téma ZAT má potřebné kompetence pro řízení SMR a jsme připraveni dodávat naše řídicí systémy už i při vývoji technologií. „Naše prezentace navazovala na přednášky společností, které pracují na vývoji technologií pro malé jaderné reaktory. My jsme připraveni jejich technologiím řídicími systémy ZAT takříkajíc ‚vdechnout‘ život,“ konstatoval Karel Stočes ze společnosti ZAT, který se akce také účastnil.

František Kural odbornou veřejnost informoval, že naše společnost dokončila vývoj prototypu řídicího systému pro malý experimentální jaderný reaktor v Brazílii a nyní se realizuje vlastní dodávka. Připomněl, že řídicí systém ZAT je také nasazen na výzkumném reaktoru VR-15 v Centru výzkumu Řež, kde se podařilo kvalitní regulací výkonu zkrátit dobu pro realizaci experimentů.

Na konferenci zaznělo, že dochází k dílčím posunům ve vývoji technologií a přípravě realizace prototypů pro ověření, zároveň se i posouvá zájem státních úřadů pro jadernou bezpečnost z pohledu legislativy.

Mezinárodní konferenci opět připravila ve spolupráci s FJFI společnost EventEra, ve fotogalerii malá ochutnávka z letošního ročníku.