Na konferenci VVER jsme představili novou generaci systému RRCS pro jádernou energetiku

Na konferenci VVER jsme představili novou generaci systému RRCS pro jádernou energetiku

Začátkem listopadu proběhla už tradičně v Praze mezinárodní konference VVER 2019. Letošní ročník se zaměřil na možnosti výstavby nových jaderných bloků v České republice, vývoj mírových jaderných trendů ve světě i sdílení znalostí a zkušeností. Důležité body konference byly spojené s jaderným palivem i budováním nových či rekonstrukcí stávajících jaderných bloků u nás i ve světě.  

Jako významný dodavatel řídicích systémů pro jadernou energetiku jsme zde vystoupili s přednáškou pod názvem: New generation of the RRCS system for control of the LKP-M/4 drives in the I&C projects of the VVER 1000 and VVER 1200 reactors.

Kolega Ladislav Nový z divize Energetika informoval posluchače o nové generaci systému ZAT postaveném na platformně SandRA – RRCS pro lineární krokové pohony LKP-M/4 vhodné jak pro nové bloky s reaktory VVER 1200 tak pro modernizace bloků s reaktory VVER 1000. Vývoj nového produktu probíhal čtyři roky ve spolupráci se Škoda JS a byl zakončen v letošním roce. Jedním z výstupů je společný patent na technické řešení čidla polohy.

Přednosti nového systému RRCS jsou: přesnější vyhodnocování polohy regulační tyče (patentové řešení), vyhodnocení polohy i při jednoduché poruše čidla nebo kabelové trasy, minimalizace času na údržbu systému při plánovaných odstávkách, projektová životnost 30 let, zlepšení kvality kontroly aktivní zóny – rozsáhlejší diagnostika mechanického stavu pohonu, klastru a palivové kazety.

Ladislav Nový dále připomněl, že systém RRCS vyvinutý v ZAT je jednoduše modifikovatelný pro pohony ШЭМ-3 ruského výrobce (ОКБ Гидропресс), které jsou v současné době standardně nasazovány do všech projektů nově stavěných elektráren. Rovněž zdůraznil, že systém je postaven na bázi vlastní platformy ZAT SandRA Z100.

 

Postřehy z konference

Oblast SKŘ, které se ZAT věnuje, byla na konferenci zastoupena okrajově. Další příspěvek na dané téma měli pouze pánové z Framatome, kteří představili systém TELEPERM XS Compact postavený na bázi FPGA a sloužící pro realizaci bezpečnostních funkcí ochranného systému reaktoru. Další prezentace se týkaly strojních částí, matematického modelování těžkých havárií nebo způsobů eliminace následků projektových a nadprojektových havárií.

Zajímavou prezentaci k výstavbě nových bloků, a to z pohledu počtu kontraktů, lokalit a reálných harmonogramů výstavby a uvádění do provozu, představila společnost ROSATOM. Uvedla příklady výstavby a spouštění několika bloků s reaktory VVER z posledních několika let, které byly realizovány v plánovaných termínech i nákladech. „Je vidět, že pokud má firma patřičné know-how, lze stavět jaderné bloky dle plánovaného harmonogramu i s dodržením stanovené kalkulace,“ říká Ladislav Nový.

Další diskutované téma na konferenci bylo prodlužování životnosti stávajících elektráren. „Z veřejných deklarací víme, že provozovatelé elektráren s reaktory VVER u nás i v zahraničí chtějí prodlužovat jejich životnost na 60 let, což je pro ZAT velkou příležitostí, na kterou jsme vývojově i technicky dobře připraveni,“ doplňuje Karel Stočes, ředitel divize Energetika.

 

ZAT v jáderné energetice

  • Řídicí systémy a know-how firmy jsou nasazeny na jaderných elektrárnách v 7 státech světa (10 % ve světě, 30 % v EU) – ČR, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Arménie, Finsko, Francie
  • Aktuálně má ZAT rozpracované dodávky řídicího systému na 4 jaderných elektrárnách na Slovensku, v Maďarsku, Finsku a Arménii – i díky ZAT si Česká republika stále udržuje své jaderné know-how
  • ZAT více než 25 let vyvíjí a dodává systémy RRCS pro tlakové vodní reaktory VVER 440 a VVER 1000, nově pro VVER 1200