Inovativní projekt na platformě SandRA pro výzkumný jaderný reaktor získal cenu Inženýrské akademie ČR

Inovativní projekt na platformě SandRA pro výzkumný jaderný reaktor získal cenu Inženýrské akademie ČR

To, že ZAT vyvíjí a dodává na trh špičkové inovativní řešení pro energetiku a průmysl, ocenila i Inženýrská akademie České republiky. Na výroční akci, která se letos konala v historických prostorách Betlémské kaple, každoročně oceňuje významné technické projekty z oblasti inženýrského výzkumu.

V letošním roce získal čestné uznání výzkumný projekt REGULÁTOR VÝKONU VÝZKUMNÉHO JADERNÉHO REAKTORU LVR-15. Cena se každoročně uděluje domácím i zahraničním osobnostem a týmům za výsledek tvůrčí práce. Projekt realizoval autorský tým pod vedením prof. Ing. Miloše Schlegela, CSc.

Regulátor je implementován na platformě ZAT SandRA. Naše společnost byla hlavním dodavatelem modernizace systému ochrany a řízení (SOŘ) reaktoru LVR15. Hlavními subdodavateli byly firmy DataPartner a Západočeská univerzita v Plzni. Firma DataPartner navrhla a dodala kompletní subsystém měření neutronového toku, výzkumníci ze ZČU vyvinuli regulátor výkonu výzkumného jaderného reaktoru a připravili matematický model reaktoru pro účely ověření celé sestavy zařízení.

„Celý projekt byl časově náročný, trval šest let, vývoj jsme ukončili v roce 2015. Velmi dlouho zabralo vyjasnění požadavků se zákazníkem, následně jsme hledali vhodné subdodavatele a dodavatele velmi specifických komponent, např. motory pro pohony regulačních kazet reaktoru. O to víc nás těší udělení ceny, jelikož Inženýrská akademie oceňuje projekty, u kterých je prokazatelné, že mají významný přínos pro daný obor, což regulátor LVR-15 splňuje,“ říká Ladislav Nový z divize Energetika.

Mezi hosty a předávajícími byli například ministr MPO doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., doc. Ing. Miroslav Grégr, CSc. či JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Za ZAT se předání ceny v Betlémské kapli zúčastnil Ing. Marek Cédl, Ph.D., který v rámci projektu realizoval polohové řízení regulačních pohonů a návrh HIL testů celkové konfigurace.

 

Fotografie jsou z předávání ocenění a z ukončení montáže zařízení na velínu v roce 2015.