Návštěvami se to u nás jen hemží. Tentokrát se zajímali o nejmodernější technologie ZAT příbramští středoškoláci

Návštěvami se to u nás jen hemží. Tentokrát se zajímali o nejmodernější technologie ZAT  příbramští středoškoláci

Jaké jsou možnosti praxe nebo budoucí práce ve společnosti ZAT zjišťovali koncem školního roku v rámci odborné exkurze studenti druhého ročníku obchodní akademie v Příbrami.  Náš kolega Ivo Topič jim představil nejnovější technologie, výrobní linky, zkušebny i vývojové pracoviště, kde ZAT vyvíjí například řídicí systémy pro řízení jaderných reaktorů 4. generace. „Profesionální přístup zaměstnanců a především odborný výklad Ivo Topiče přiblížil našim žákům činnost a historii tohoto podniku. Ačkoliv se zdá být tento obor našemu studijnímu zaměření vzdálený, i zde mohou naši studenti uplatnit znalosti a dovednosti v administrativních oblastech během jejich budoucí odborné praxe nebo zaměstnání,“ uvedla Nikol Eliášová, třídní učitelka 2. A z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy v Příbrami.

ZAT v současné době v Příbrami a v Plzni zaměstnává přes 350 pracovníků především s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Vzhledem k současnému objemu rozpracovaných zakázek společnost předpokládá, že i v příštích letech bude navyšovat stavy zaměstnanců. „Prohlubujeme spolupráci se středními i vysokými školami v regionu pořádáním nejen exkurzí, ale i účastí na veletrzích pracovních příležitostí. Chceme nadchnout mladé a vzdělané lidi a nabídnout jim zajímavé a perspektivní zaměstnání,“  konstatuje Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.