Navštívil nás Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ

Navštívil nás Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ

I o prázdninách si u nás podávají dveře významní a milí hosté. Tento týden nás v Příbrami navštívil Bohdan Zronek, ředitel divize Jaderná Energetika a člen představenstva ČEZ. Zajímal se o novinky a kompetence naší společnosti v jaderné energetice.

Návštěvu jsme zahájili prohlídkou nového showroomu i nově zrekonstruovaných výrobních prostor s novým technickým a technologickým vybavením. V rámci prezentace pak zástupci vedení společnosti panu Zronkovi představili profil firmy, technické prostředky v podobě řídicího systému SandRA pro realizaci bezpečnostních/nebezpečnostních funkcí a kompetence včetně produktů pro jadernou energetiku v tuzemsku i zahraničí. Následná diskuse se točila nad možnostmi uplatnění našich dodávek v rámci investic do modernizací včetně uvažované dostavby jaderných elektráren Dukovany a Temelín. V závěru Bohdan Zronka konstatoval, že jsme rozvíjející se společností a máme potřebné kompetence pro dodávky v jaderné energetice.

Naše společnost je zakládajícím členem Aliance české energetiky (CPIA). Ta byla založena na základě iniciativy z  Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR schváleného vládou v červnu 2015. Sdružuje průmyslové podniky, které participují na dodávkách pro jadernou energetiku.