Na mezinárodním veletrhu Productronica jsme dohodli nové obchody i pokračování spolupráce se stávajícími partnery

Na mezinárodním veletrhu Productronica jsme dohodli nové obchody i pokračování spolupráce se stávajícími partnery

Také listopad byl v naší společnosti ve znamení konferencí a veletrhů. Kolegové z divize Průmyslová elektronika se zúčastnili 23. mezinárodního veletrhu Productronica v Mnichově, jednoho z nejvýznamnějších veletrhů na světě ve svém oboru. ZAT má v oblasti výroby průmyslové elektroniky co nabídnout, ve výrobním závodě v Příbrami ročně vyrobí přes 70 000 kusů průmyslové elektronicky, z toho je polovina výrobní kapacity určena pro externí firmy.

Veletrh byl ve znamení pokračující industrializace Průmyslu 4.0 se zaměřením na spolupracující stroje, inteligentní softwary a sdílení dat.

„Na veletrhu jsme se stávajícími zákazníky i novými partnery projednali další možné využití našich kapacit v oblasti výroby průmyslové elektroniky i řešení jejich netradičních a speciálních požadavků. Zároveň jsme se s řadou z nich dohodli či předjednali nové zakázky a pokračující spolupráci na nových projektech,“ říká Vladimír Pikard, ředitel divize Průmyslová elektronika.

Kolegové v rámci veletrhu navštívili německou společnost S.W.A.C. Schmitt-Walter Automation Consult GmbH, která se aktuálně soustředí na potřeby chemického průmyslu v oblasti automatizace a interní přepravy ve firmách. Její produkty jsou mimořádně inovativní a vynikají skvělým designovým zpracováním. „Dohodli jsme se na další spolupráci v oblasti výroby elektroniky, zároveň jsme partnery pozvali na prohlídku naší společnosti a výrobních prostor, která se uskuteční ještě v letošním roce,“ doplňuje Vladimír Pikard.

Na veletrhu byl zájem o ZAT i mezi českými novináři, kdy Vladimír Pikard poskytl rozhovor do časopisu TechMagazín.

Zaměření průmyslové elektroniky ZAT

  • Průmyslová elektronika ZAT se uplatňuje na jaderných i klasických elektrárnách, v automatizaci technologických procesů, v drážních aplikacích, ve sběru dat, v elektrických lokomotivách, rychlovlacích, trolejbusech i v technologiích pro dálkový přenos energie HVDC.
  • Teritoria koncových zákazníků se nachází například v Jižní Koreji, Číně a samozřejmě v Evropě.
  • Činnosti jsou certifikovány normami EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 13485:2016, ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN ISO 14001.2015, ISO 45001:2018.
  • Dalším oborem v oblasti výroby průmyslové elektroniky je medicínská technika, kterou ZAT vyrábí pro vlastní potřeby i pro externí zákazníky.

Ve fotogalerii se podívejte na záběry z letošního veletrhu.