Odsíření v Elektrárně Mělník I bude řídit náš řídicí systém SandRA

Odsíření v Elektrárně Mělník I bude řídit náš řídicí systém SandRA

V letošním roce jsme získali zakázku na modernizaci řídicího systému odsíření kouřových spalin v Elektrárně Mělník I. „Jsme ve fázi ukončení akceptačních zkoušek a expedice první části řídicího systému k zákazníkovi,“ říká František Kural, ředitel divize Energetika ZAT. Zároveň pro společnost AF-Consult Czech Republic, se kterou zakázku realizujeme, vyrábíme rozváděče nízkého napětí. Projekt se uskuteční ve dvou etapách, konečné předání se plánuje na březen 2020.

Elektrárna Mělník I  zavádí nové odsíření kouřových spalin u šesti kotlů. Metoda mokré vápencové vypírky kouřových plynů (BNG) bude vyhovovat novým ekologickým požadavkům lépe než dosavadní technologie.

Řízení odsiřovacího procesu bude mít na starosti náš systém SandRA (Safe and Reliable Automation). Nová architektura řídicího systému obsahuje HMI operátorskou úroveň zajišťující kontakt operátora s řízenou technologií a její ovládání díky platformě Wonderware. Procesní úroveň je realizována řídicím systémem SandRA Z200. Každý z provozních souborů, jako jsou vykládka vápence, příprava vápenné suspenze, řízení reaktorů a společné části, úprava výchozích produktů sádrovce a jeho odvodnění atd., obsahuje vlastní automatiku systému ZAT Z200. Jednotlivé řídicí systémy jsou komunikačně propojené pomocí redundantní sběrnice Ethernet. Data budou ukládána v SQL serveru pro potřeby dalšího zpracování, např. analýz či zjišťování trendů. Životnost nového řídicího systému pro odsíření je plánována minimálně na dalších patnáct let. ZAT bude mít na starosti i servis.

Naše technologie řídí většinu provozních souborů v Elektrárnách Mělník už téměř dvacet let.

Na fotografiích vidíte akceptační zkoušky.