Podívejte se, co nejvíce zaujalo návštěvníky Summer Meet-up 2020

Podívejte se, co nejvíce zaujalo návštěvníky Summer Meet-up 2020

Stává se tradicí, že na konci léta pořádáme akci s názvem Summer Meet-up – letos pod názvem Zkušebna od A do ZAT. Našim zákazníkům v rámci jednoho dne představíme novinky jak z oblasti IoT technologií postavených na platformách SandRA a SimONet, tak i z oborů dopravy, plynárenství, průmyslových systémů a komplexních softwarových řešení. A i letos se bylo na co dívat.

Třetí ročník Summer Meet-up se konal tematicky ve zkušebně řídicích systémů ZAT v Plzni. Pro naše zákazníky i hosty, kterých bylo více než padesát, jsme připravili šest stanovišť. Asi nejvíce frekventovaným místem se stal zelený gauč, který řada z vás zná z on-line konference Zoom At Technology, kterou pravidelně vysíláme v únoru v anglickém jazyce. A nebylo to jen z důvodu, že se na něm pohodlně sedí. Umístili jsme nad ním sensor, který v reálném čase přenášel informace o obsazenosti pohovky pomocí teplotní mapy. Každý tak mohl shlédnout svůj obraz z termosnímače na obrazovce TV (viz foto). Naši kolegové tím názorně představili využití monitoringu vnitřních prostor pomocí technologie InfraGrid. Jde o bezkamerový systém, který dokáže vyhodnotit obsazenost místností a sledování vnitřního klima. „Tento modul je postavený na platformě SimONet a je určený pro sledování vnitřních prostor jak v lůžkových zařízeních – HealtCare, tak i ve firemních prostorách, školkách, školách, úřadech atd.,“ říká Michaela Vlčková, vedoucí odborné skupiny Analýza a monitoring dat.

Kyberbezpečnost kam se podíváš

Jako ve filmu Mission: Impossible se mohli cítit návštěvníci na stanovišti segmentu plynárenství. Kolegové si pro ně připravili ukázku zabezpečení našeho řídicího systému před kybernetickým útokem s pracovním názvem „odstřel SandRu“. Fingovaným kyberútokem se snažili o kolaps řídicího systému SandRA (jde o zkratku Safe and Reliable Automation). Jak už samotný název napovídá, oproti filmu byla mise opravdu nemožná. „Návštěvníci velmi kvitovali, jakým způsobem je řídicí systém SandRA zabezpečený proti kybernetickým útokům. Vysvětlovali jsme jim, že bez těchto požadavků bychom například v plynárenství nemohli realizovat důležité zakázky. Jejich stavby jsou totiž brány z hlediska státu jako kritická infrastruktura,“ vysvětluje Tomáš Bauer, vedoucí skupiny. V segmentu plynů ZAT nasazuje také IoT technologie. Na akci jsme návštěvníkům představili nový IoTEx modul a ukázku měření IoT na plynové stanici, který slouží pro přenos dat z průtoku plynu.

Ostře sledované dispečinky

Dispečinky drážní, pro jaderné i klasické elektrárny…, tedy pro mnoho oborů a od různých technologií. ZAT prostě umí vizualizaci na nejrůznějších SCADA systémech. I to bylo k vidění na letošním Summer Meet-up. Konkrétní ukázky vizualizací byly přichystány na platformách Wonderware, Control Web a Reliance. „Alfa omegou stanoviště bylo představení novinek v dispečerské řídicí technice v oboru doprava, kde je dominantním zákazníkem Správa železnic. Návštěvníci byli také nadšení z ukázky netradičního řešení dispečinků oboru jaderné energetiky,“ říká Adam Heller, který se věnoval návštěvníkům se zájmem o toto téma. Nedílnou součástí stanoviště byly modely retro vláčků, které zaujaly snad každého hosta.

Inteligentní průmyslové systémy

Na stanovišti Inteligentní průmyslové systémy si návštěvníci sami vyzkoušeli „proplavení“ v simulaci ovládání plavebních komor, které je součástí operátorského pracoviště pro řízení vodních děl. Dotazy směřovaly i k zabezpečení řízení vodní komory proti možnosti lidské chyby. Kolegové všem názorně prezentovali zabezpečení na několika úrovních v souladu s normami.

Návštěvníky také zaujaly ukázky online přenosu údajů z běžící bioplynové stanice i realizace v různých oborech, kde naše řídicí systémy nasazujeme. „Většinou nás klienti znají z pohledu svého odvětví, kde dodáváme. Několik zákazníků překvapilo, kolika obory se ZAT zabývá, od jaderné energetiky přes dráhy, plyny až po vývoj zakázkového software,“ říká Kristýna Seidlová z divize Smart systémy ZAT. Podle ní se zákazníci také velmi zajímali o naše řešení pro bioplynové stanice, kdy jsme schopni s partnerskou společností zajistit kompletní rekonstrukci bioplynové stanice od vstupní analýzy přes optimalizaci vstupních surovin a jejich zpracování až po rekonstrukci nebo výměnu řídicího systému.

Komplexní softwarová řešení

Summer Meet-up se samozřejmě neobešel bez našeho nejmladšího oboru, tedy zakázkového vývoje softwaru. Kolegové si pro hosty připravili prezentace realizovaných zakázek i aktuálně vyvíjených aplikací včetně komplexního souhrnu kompetencí pro zakázkový vývoj software. Představili také funkcionality, kterými inovujeme naše aplikace, cloudové funkcionality, interaktivní push notifikace, mobilní aplikace propojené s lékařskými přístroji a uživatelsky přívětivý responsivní design aplikací. A co v této části zákazníky nejvíce zaujalo? „Kromě diskusí nad aplikacemi se často hovořilo o potřebě hlubší analýzy dat získaných ze systémů vyvíjených v ZAT. Potvrdili jsme si tím správnost připravované univerzální platformy pro datovou analytiku, na které aktuálně usilovně pracujeme a bude důležitou součástí produktového portfolia ZAT,“ vysvětluje Ladislav Kopecký z odborné skupiny Vývoj zakázkového software.

„Jsem rád, že se setkání s našimi zákazníky a partnery povedlo i letos zrealizovat, a že se naše technologická řešení na platformách SimONet a SandRA setkala s tak velkým zájmem zákazníků. Na obou platformách již realizujeme nové projekty,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy, pod jejíž záštitou se akce konala. Zájem o SimONet se odráží i v nárůstu objemu zakázek v posledním roce.

V rámci Summer Meet-up byla uplatněna veškerá hygienická opatření aktuálně požadovaná pro tento typ akce.