Podpořili jsme vznik nové učebnice Základy automatizace

Podpořili jsme vznik nové učebnice Základy automatizace

Řadu let se na trhu práce řeší nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. Proto i my se snažíme podpořit studenty středních a vysokých škol technického zaměření. Úzce spolupracujeme se Západočeskou univerzitou, kde jsme vybavili laboratoř na Katedře aplikované elektroniky a telekomunikací řídicím systémem SandRA v hodnotě 600 tisíc korun, na kterém se studenti učí implementovat algoritmy v reálném prostředí. Další výukový software SandRA od nás obdrželi studenti Vyšší odborné a střední školy ze Sezimova Ústí v ceně přesahující 300 tisíc korun. Ti k nám také jezdí na pravidelné exkurze, kdy si mohou spojit získané informace ze školních lavic s praxí.

Posledním počinem ze strany ZAT je podpora vydání nové učebnice Základy automatizace od významného českého odborníka Aloise Pleskota. Věříme, že bude pro studenty přínosná, a že nové teoretické poznatky spojí jak s výukou na našich řídicích systémech, tak i s praxí v našem závodě.

Ve fotogalerii naleznete také fotografie z exkurze studentů Vyšší odborné a střední školy ze Sezimova Ústí z června tohoto roku.