Řídící systém podzemních zásobníků plynu Zpět

Popis produktu

Jde o řídicí systém zajišťující bezpečný a plynulý provoz podzemních zásobníků plynu. V rámci zásobníku systém monitoruje a řídí sušení a filtraci plynu, regeneraci TEGU, technologii kompresorů, chlazení plynu, nástřik methanolu a vtláčení a těžbu plynu. Systém je schopen integrovat i pomocné provozy zásobníku, např. kotelnu, požární čerpadla a elektrické zabezpečovací zařízení. Ovládání podzemních zásobníků je umožněno z centrálního dispečinku v areálu zásobníku, v místě lze systém pouze diagnostikovat pomocí webserveru. Dokumentace pro podzemní zásobníky je zpracována v projekčním nástroji COMOS, který umožňuje tvorbu projektové dokumentace MaR a aplikačního softwaru řídicího systému podzemních zásobníků v jednom univerzálním prostředí. Nástroj využívá centrální databázi jako zdroj informací pro jednotlivé části dokumentace a případné změny jsou distribuovány automaticky napříč celou aplikací.

Technické řešení

Použitý HW:

 • PLC Sandra Z210-UC5
 • PLC Sandra Z200
 • BaR stanice vzdálených IO

Použitý SW:

 • Programové prostředí PLC – Pertinax
 • Programové prostředí vizualizace - Wonderware

Komunikační protokoly:

 • Pernet
 • MOD-BUS, PROFIBUS, POWERLINK, HART, RACOM, SNTP
 • Diagnostika přes zabezpečený kanál openVP

Topologické schéma

Řízené a monitorované technologie

 • Kompresorová stanice
 • Methanolové hospodářství
 • Provozní sondy
 • Předehřev plynu
 • Chlazení plynu
 • Uzavírací armatury
 • Filtrace plynu
 • Sušení plynu
 • Regenerace TEGU
 • Čerpání vody
 • Kotelna
 • Potrubní dvůr
 • Zabezpečovací systém
 • Tlak plynu
 • Složení plynu
 • Teplota plynu
 • Napájecí soustava

Přínosy pro zákazníka

 • Vlastní vývoj a výroba řídicího systému
 • Spolehlivost systému, nízká poruchovost díky kvalitním komponentám
 • Zpětná kompatibilita systému
 • Využití centrální databáze
 • Vzdálený přístup k zařízení online
 • Diagnostika systému
 • Efektivní řešení pro úsporu nákladů provozu
 • Centralizace a správa systémů online
 • Přehledný systém, jednoduché ovládání, uživatelsky přívětivé prostředí
 • Úprava softwaru a výměna HW za běhu systému
 • Redundantní systém
 • Široké spektrum podpory komunikačních protokolů
 • Dlouholetá zkušenost s realizací řídicích systémů
 • Kvalifikovaný projekční a programátorský tým
 • Propojení zkušeností z jiných oborů
 • Využití centrální databáze
 • Univerzální nástroj