Posílili jsme zabezpečení komunikace se stanicemi SandRA v sítích ethernet

Posílili jsme zabezpečení komunikace se stanicemi SandRA v sítích ethernet

V souladu s trendy kladoucími důraz na zajištění kybernetické bezpečnosti elektronických systémů jsme do prostředí Pertinax6 integrovali nástroj OpenVPN, který slouží k vytvoření bezpečného spojení mezi stanicemi a jejich okolím v nedůvěryhodných (nezabezpečených) ethernetových sítích. „Ovladač vytvoří uvnitř běžné sítě virtuální privátní síť, která umožní bezpečné používání stávajících komunikačních protokolů, např. Pernet, IEC 104 atd., a zároveň zabezpečí komunikaci s inženýrskou stanicí s Pertinax6. Toto zabezpečení je vhodné zejména pro topologicky rozlehlé sítě a téměř nezbytné v případě vzdálené komunikace přes veřejnou síť internet,“ říká Pavel Kulík, ředitel útvaru Technický rozvoj. Nástroj OpenVPN je dostupný od verze Pertinax 6.00.035.