Na mezinárodní konferenci Malé jaderné reaktory SMR 2018 jsme představili kompetence pro jádro

Na mezinárodní konferenci Malé jaderné reaktory SMR 2018 jsme představili kompetence pro jádro

V polovině února proběhla v Praze už čtvrtá mezinárodní konference Malé jaderné reaktory SMR 2018. Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Skupinou ÚJV ji pořádala společnost EventEra. Zabývala se tématem aktuálního vývoje v oblasti malých jaderných reaktorů.

 „Naše firma patří mezi přední světové dodavatele řídicího systému pro jaderné elektrárny. Dodávali jsme řídicí systém pro výzkumný reaktor Centru výzkumu ŘEŽ, v současné době se podílíme na vývoji prototypu systému pro řízení malého reaktoru Labgene v Brazílii. Chceme se v budoucnu účastnit výstavby těchto reaktorů, proto je naše účast na jejich vývoji zásadní,“ říká Ivo Topič z divize Jaderná energetika naší společnosti.

 Jedním z prezentovaných projektů byl i výzkum fluoridových solí pro použití v jaderných reaktorech. „V předchozích ročnících se na konferenci začal rodit nápad vytvořit český projekt malého jaderného reaktoru, který by těžil z unikátních zkušeností českých výzkumníků s technologií tzv. solných reaktorů. Současný stav vývoje byl jedním z důležitých bodů programu,“ doplňuje Topič. Výzkum probíhá v reaktoru LR-0 provozovaném Centrem výzkumu Řež ve spolupráci s americkým výzkumným ústavem Oak Ridge National Laboratory.

 Na konferenci jsme také českým a zahraničním technologickým firmám představili naše kompetence v jaderné energetice. Kolega Jan Jaňour vystoupil s prezentací Comprehensive Solution for I&C in Nuclear Power including small modular reactors (Komplexní řešení měření a regulace v jaderné energetice včetně malých jaderných reaktorů). „Chtěli jsme zúčastněným firmám nabídnout spolupráci při realizaci jejich projektů v oblasti řízení technologie malých jaderných reaktorů,“ dodává Jaňour.

 ZAT se na konferenci zařadil mezi významné firmy, jako jsou ROLLS-ROYCE, ROSATOM, NUVIA Group atd., které zde prezentovaly svoji připravenost, schopnosti a kompetence v oboru. Konference již tradičně proběhla v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.