Prezentovali jsme naše kompetence pro jádro na konferenci NE•RS 2018

Prezentovali jsme naše kompetence pro jádro na konferenci NE•RS 2018

Letošní listopad je ve znamení konferencí. Jako každoročně jsme se zúčastnili už 11. výroční akce o jaderné energii NE•RS 2018 s názvem „Nová generace jaderných elektráren nastupuje – zkušenosti a poučení“. Ta se uskutečnila v listopadu 2018 v pražském Kaiserštejnském paláci.

Konference se konala v době, kdy jsou v řadě zemí spouštěny nové reaktory, což je téma nejen pro dodavatele, ale i pro náš stát jako kandidáta na výstavbu.

V dopoledním bloku konference odborníci na jadernou energetiku shrnuli všechny informace za českou stranu týkající se přístupu státu, investora a zejména českého průmyslu k budoucí výstavbě nových bloků. Dále se mluvilo o vztahu mezi jadernou a národní bezpečností, kdy potenciální závislost z nedostatku vlastních stabilních zdrojů energie může vést až k ohrožení státu. V současné době se výrazně diskutuje lokalizace dodávek, nicméně platí, že tato debata se týká zhruba roku 2023 a dále, tedy období, kdy reálně dojde k objednávkám zařízení a technologických celků. Do té doby je třeba, aby si náš průmysl udržel schopnost být významným dodavatelem nových bloků. Je zřejmé, že to dokáží jen ty firmy, které jsou dostatečně sebevědomé a které jsou schopné nejen udržovat svůj současný potenciál, ale i garantovat jeho udržení a rozvoj.

Na toto téma v dopolední části vystoupili zástupci firem například Doosan Škoda Power, I&C Energo a ZAT.

Náš příspěvek přednesl František Kural, který prezentoval přístup společnosti ZAT k otázce kompetencí v jaderné energetice. I při současné absenci větších investic do tuzemské jaderné energetiky si naše společnost stále zachovává své kompetence v této oblasti, kdy v současné době nasazujeme řídicí systémy na jaderné bloky v Maďarsku, Finsku, Slovensku a v Arménii. Dílčí technologie a servis stále dodáváme také na jaderné bloky v České republice.