Příbramský ZAT dodává své řídicí systémy na železnice v polovině krajů ČR

Příbram 19. září 2016 - Česká železnice se stává rychlejší a bezpečnější. Na modernizacích tratí v České republice se dlouhodobě svými dodávkami podílí i společnost ZAT, která je dodavatelem dispečerské řídicí techniky, dálkové diagnostiky technologických systémů a elektrodispečinků.

„První aplikaci pro dispečerskou techniku pro řízení trakčního napájení v Plzeňském kraji jsme dodali v roce 1994. Dnes naše řídicí systémy najdete v polovině krajů České republiky,“ konstatuje Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy společnosti ZAT a.s.

V roce 2011 firma uvedla na trh už čtvrtou generaci svého řídicího systému SandRA (Safe and Reliable Automation). Jde o moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS) navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému. Široká škála nabízených technických prostředků a možných uspořádání architektury systému umožňuje použít jej jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak pro řízení malých technologií, jako jsou drážní systémy, čističky odpadních vod, regulační stanice plynu apod. Systém se osvědčil do té míry, že firma prodloužila standardní záruky u hardware vlastních procesních stanic SandRA Z200 a Z210 ze dvou na deset let.

 

Inteligentní systémy řízení

Řídicí systém SandRA z pera příbramských vývojářů už obsahuje části čtvrté průmyslové revoluce. Je modulární, pracuje zcela autonomně v reálném čase, komunikuje přes standardizovaná komunikační rozhraní aj. V loňském roce ZAT uvedl na trh zásadní novinku, a to kompaktní stanici Z210, která se ihned uplatnila především na drahách a v plynárenství. „Díky rozšíření sortimentu a následnému rozvoji jejich komunikačních schopností pro připojení různorodých zařízení a přenos dat v geograficky rozlehlých sítích jsme dosáhli v tomto segmentu meziročního navýšení tržeb o 200 procent na 92 mil. korun. Do vývoje technologií pro smart systémy chceme i nadále výrazně investovat,“ konstatuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s.

ZAT dnes nabízí a dodává do oblasti správy železniční soustavy tři hlavní produkty: dispečerskou řídící techniku, dálkovou diagnostiku technologických systémů a centrální elektrodispečinky.

 

Dispečerská řídicí technika

V oblasti dispečerské řídicí techniky dodává ZAT systémy pro řízení trakčního napájení spínacích stanic, železničních stanic, trakčních transformoven a rozvodny nízkého napětí.

Dispečerská řídicí technika se skládá z několika úrovní. Systém procesní úrovně DŘT je vysoce variabilní, a proto může být použit jak pro malé stanice s několika signály připojenými přímo do PLC automatu v objektech, tak pro velké stanice (např. trakční transformovny) s několika stovkami signálů.

Při realizaci procesní úrovně používá ZAT především volně programovatelné automaty SAIA, jejichž varianta se liší podle konkrétní potřeby na počty vstupů/výstupů nebo typu komunikace. Pro místní

 

ovládání je dodáván průmyslový počítač se systémem Reliance. Centrální automat je vybaven komunikačním protokolem IEC 60870-5-104, kterým předává data nadřízenému dispečinku prostřednictvím vyhrazené sítě LAN nebo vyhrazeného GSM spojení.

Významnou částí systému dispečerské úrovně je vizualizační systém. Vizualizace slouží k přímému ovládání technologie a zobrazování jejího stavu prostřednictvím koncentrátoru dat. Firma realizuje dispečerská pracoviště na SCADA systémech dvou výrobců: americké společnosti Wonderware a české společnosti GEOVAP Pardubice. Přínosem pro zákazníka je přehledný a jednoduše ovladatelný systém, snadná úprava základních prvků, bezpečnost systémů díky SW blokacím a elektricky oddělenými obvody, spolehlivost systému a zastřešení veškerých dokladů a certifikátů.

 

Dálková diagnostika technologických systémů

V oblasti dálkové diagnostiky technologických systémů dodává ZAT řešení pro procesní úroveň sběru dat – integrační koncentrátor a řešení pro dohledová pracoviště – integrační server.

Procesní úroveň je realizována integračním koncentrátorem InK ZAT DDTS.  Zařízení se skládá z HW a SW části. HW část je tvořena průmyslovým modulárním PLC s možností rozšíření IO signálů. SW část je dělena na firmware a aplikační SW umožňující požadovanou činnost systému, servisní práci a vzdálenou servisní a dohledovou činnost systému. Jednotka podporuje širokou škálu komunikačních protokolů, jako příklad uveďme IEC 60870-5-104, MODBUS TCP/IP, MODBUS RTU SPA-BUS, M-BUS, SNTP, POWERLINK, PERNET (firemní protokol ZAT na bázi TCP/IP),GALAXY.

Centrální dispečerské ovládání je realizováno integračním serverem InS ZAT DDTS.  InS ZAT komunikuje protokolem IEC 60870-5-104 s integračními koncentrátory a s ostatními zařízeními podporujícími tento komunikační standard. Na integračním serveru je spuštěna aplikace Realiance Control Server, která přebírá data z aplikačního serveru prostřednictvím rozhraní OPC DA 3.0 a vytváří obrazovky pro vzdálené klienty. Provoz vzdáleného klienta není na platformě závislý, a je možné ho spustit jak na počítači s operačním systémem MS Windows, tak na počítači s operačním systémem Linux. Aplikace podporuje správu oprávnění a je možné jednotlivým uživatelům nastavit různá oprávnění (sledování, manipulace, atd.).

 

Jsme ve vlaku 4. průmyslové revoluce

Do vývoje vlastních řídicích systémů firma investuje ročně přes 40 milionů korun. Na části projektů spolupracuje i se svými partnery. Například se společností GEOVAP vyvíjí software InS ZAT založený na SCADA systému Realiance. Od této vývojařské společnost získal ZAT již několik ocenění. Letos aplikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů firmy ZAT získala první místo v soutěži o nejlepší referenci SCADA/HMI systému Reliance za rok 2015. Vyhlášení proběhlo v září v sídle společnosti Geovap. Právě tato aplikace se v produktech nejvíce přibližuje filozofii iniciativy Průmyslu 4.0. V souvislosti s touto národní iniciativou Průmysl 4.0 v České republice začala divize Smart systémy uplatňovat nové prvky ve svých produktech.  V rámci tohoto rozvoje zaměstnává velký počet absolventů vysokých škol s cílem využít jejich schopnosti získané v rámci studia. „Zaměřujeme se na zvýšení bezpečnosti systémů, soustředění velkého množství dat a jejich dostupnost určeným uživatelů, využíváme standardizované komunikační protokoly, jednotná vizuální stránka technologií od různých dodavatelů,“ popsal Václav Janoch.

Divize Smart systémy společnosti ZAT a.s. působí v rámci celé České republiky. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na obory doprava, plynárenství, povrchové doly a průmyslové systémy.

 

Řídíme svět průmyslu a energetiky

Česká společnost ZAT je dodavatelem komplexních řešení v oblasti energetiky, těžby nerostů, dopravy a průmyslu. Dodává vlastní i cizí řídicí systémy pro náročné technologie s dlouhým životním cyklem a s vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost. Každoroční mnohamilionové investice do vývoje řadí ZAT mezi nejúspěšnější výrobce specializovaných řídicích systémů v Evropě. Zároveň patří mezi čtyři firmy v Evropské unii, které dodávají vlastní řídicí systém SandRA do primárních okruhů jaderných elektráren. Know-how z jaderné energetiky s maximálními požadavky na bezpečnost a spolehlivost aplikuje i do řídicích systémů pro klasickou energetiku a průmysl. O řídicí systémy ZAT je ve světě značný zájem, jenom v loňském roce firma uzavřela nové zakázky ve výši 1,2 miliardy korun. „Zákazníci velmi kvitují, že jim naše řídicí systémy zajišťují bezporuchovou výrobu. Nevznikají jim tak ztráty z poruch výrobních technologií a neplánovaných odstávek,“ konstatuje Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT a.s. Technologická vyspělost a kvalitní servis zákazníkům zaručují minimální provozní náklady na trvalou a bezporuchovou provozuschopnost řídicího systému kdekoliv ve světě po dobu minimálně 15 let. ZAT má jako jedna z mála firem ve střední Evropě vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci a servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent.

 

Společnost ZAT a.s. je nejstarší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s více než 50letou historií. Je uznávaným dodavatelem zejména v oborech jaderné energetiky, klasické energetiky, povrchové těžby a dopravy surovin, plynárenství, dopravy a průmyslových procesů.

Firma ZAT sídlí v Příbrami a má pobočku v Plzni. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent. Je také výrobcem zdravotnických přístrojů. Firma zaměstnává cca 350 pracovníků, z nichž má 80 % středoškolské a vysokoškolské vzdělání.

 

Kontakt pro média: Denisa Ranochová, tel.: 608 445 255, e-mail: denisa.ranochova@zat.cz

PDF ke stažení ZDE