Připojujeme se k prohlášení Aliance české energetiky k tendru na dostavbu JE Dukovany

Připojujeme se k prohlášení Aliance české energetiky k tendru na dostavbu JE Dukovany

Jako zakládající člen Aliance české energetiky se společnost ZAT připojuje k prohlášení českého průmyslu k výběrovému řízení na dostavbu JE Dukovany. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu České republiky zahájit výběr dodavatale v co nejkratší možné době a umožnit co největší zapojení českých firem.

Společnost ZAT má téměř 50leté zkušenosti a know-how při dodávkách řídicích systémů na jaderné elektrárny u nás i ve světě. Naše řídicí systémy jsou nasazeny na 10 procentech jaderných elektráren ve světě a 30 procentech v Evropské unii.

Jsme jednou ze čtyř firem v EU, které vyvíjí, vyrábí a instalují vlastní řídicí systém do primárních okruhů jaderných elektráren. I díky ZAT má české jaderné know-how ve světě tak dobré jméno. Jsme připraveni dodávat na českou JE Dukovany český, na světovém jaderném trhu ověřený, řídicí systém. 

Text prohlášení a otevřený dopis vládě a parlamentním stranám zde: 

https://lnkd.in/gtKc7Hc.