Provedli jsme maximální opatření pro ochranu zaměstnanců, realizaci zakázek i zajištění plynulého chodu firmy v kontextu aktuálního dění

Provedli jsme maximální opatření pro ochranu zaměstnanců, realizaci zakázek i zajištění plynulého chodu firmy v kontextu aktuálního dění

Vážení partneři a zákazníci, 

i přes vyhlášení celostátní karantény vás chceme ujistit, že jsme vám stále k dispozici. Realizovali jsme maximální opatření pro ochranu našich zaměstnanců, možnou realizaci zakázek i zajištění plynulého chodu firmy v kontextu aktuálního dění.

Výroba

Zavedli jsme opatření, která garantují dlouhodobé zabezpečení chodu výroby. Pokud se situace spojená s koronavirem k dnešnímu stavu razantně nezmění, můžete se spolehnout na dodávky ve stanovených termínech i počtu.

Příprava a realizace projektů

Na práci našich odborníků, kteří se starají o vaše zakázky, se změnilo jen jediné – ve většině případů využívají homeoffice. Současné technologie nám umožňují týmovou práci i na dálku, můžeme vám tedy zaručit realizaci projektů dle dohodnutých plánů. Pokud nám v realizaci zabrání budoucí nařízení vlády, spojíme se s vámi a věříme, že společně najdeme řešení pro každou vzniklou situaci.

Realizace v místě zákazníka

Naše společnost ZAT uskutečnňuje dodávky řídicích systémů do 65 zemí světa. Je to část naší práce, kterou současná situace bohužel postihne. Po vyhlášení nouzového stavu jsme zajistili u všech našich pracovníků bezpečný návrat do vlasti, k dnešnímu dni jsou již všichni naši zaměstnanci v České republice. Také práce na tuzemských zakázkách je ztížená. K dohodě dalšího postupu u realizovaných zakázek se prosím obracejte na manažera daného projektu. Máme zajištěny ochranné pomůcky pro výjezdy našich pracovníků a každou potřebnou realizaci u vás budeme řešit individuálně se zohledněním vašich interních opatření.

Do vývoje ZAT investuje ročně přes 30 milionů korun. Aktuální situace nijak nezasáhne do dalšího rozvoje našeho řídicího systému SandRA i nové platformy SimONet pro bezdrátový sběr a přenos dat.

Kompletní opatření naší společnosti spojená s šířením koronavirové infekce najdete na našem webu http://www.zat.cz/cz/Opatreni-tykajici-se-sireni-Covid-19.htm