Realizujeme projekt INOVACE SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ VÝKONU JADERNÉHO REAKTORU GENERACE III+

Realizujeme projekt INOVACE SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ VÝKONU JADERNÉHO REAKTORU GENERACE III+

Společnost ZAT je významným dodavatelem řídicích systémů pro primární i sekundární část jaderných elektráren. Své technologie a know-how nasazuje jak na velké reaktory typu VVER 440, VVER 1000 a VVER 1200, tak na malé reaktory a související jaderné technologie. 

Pro rozšíření výrobkového portfolia řídicích systémů v oblasti jaderné energetiky, konkrétně jaderných reaktorů generace III+, realizujeme projekt s názvem: INOVACE SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ VÝKONU JADERNÉHO REAKTORU GENERACE III+.  

„Rozšířením výrobních kapacit o nové autonomní výrobní linky přineseme na trh technicky nový inovativní produkt, který umožní zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ZAT,“ říká Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT a.s. 

Realizace projektu byla zahájena koncem října 2020, předpokládaný termín ukončení je v polovině roku 2023.  

 

Projekt je spolufinancování Evropskou unií.