Realizujeme výměnu řídicího systému na vodní elektrárně Kořensko

Realizujeme výměnu řídicího systému na vodní elektrárně Kořensko

Řídicí systém SandRA Synergy bude nasazen na další vodní elektrárně v České republice. Kolegové z divize Energetika podepsali smlouvu na dodávku řídicího systému ZAT na vodní elektrárnu Kořensko pro řízení generátorů G1 a G2, společné strojovny, skupinové regulace, komunikace a společného nadzemí. Jde o migraci předchozí generace řídicích systémů ZAT na nový DCS systém SandRA Synergy. Termín dokončení projektu je stanoven na prosinec 2020. Výměnou řídicího systému se zlepší regulační vlastnosti a prodlouží se životnost elektrárny.

Pro společnost ČEZ, vlastníka elektrárny, jde o druhý projekt v oblasti vodní energetiky realizovaný v krátkém čase společností ZAT. „V roce 2018 jsme jako generální dodavatel stavby předali do provozu rekonstruovanou elektrárnu Lipno I, kde jsme provedli kompletní výměnu systému kontroly řízení a části Elektro včetně například nového vybavení dispečinku elektrárny,“ konstatuje František Kural, manažer divize Energetika.

Vodní elektrárna Lipno I je i díky ZAT nově zcela bezobslužná, zároveň má jeden z nejrychlejších systémů připojení do sítě v oblasti vodní energetiky. Řídicí systém vyniká uživatelskou přívětivostí a spolehlivostí při častém najíždění a odstavování bloků, které probíhá často několikrát denně podle potřeb sítě.

Nové technologie

Pro tyto účely firma uvedla na trh kompaktní regulátor turbíny SandRA Z211 CTC. Jde o řešení pro turbíny menšího výkonu. Jeho výhodami jsou především jednoduchá a rychlá instalace, nízká cena a stejný výpočetní výkon jako u robustních systémů. Tuto technologii ZAT aktuálně nasazuje na slovenské vodní elektrárně Gabčíkovo.

Řešení pro malá vodní díla

ZAT kromě robustních DCS systémů nově nasazuje na vodní díla také dílčí řešení pro jednotlivé provozní soubory. Jde o technologie spojené například s přepravou lodí - tzv. plavební komory, které pomáhají lodím překonat výškový rozdíl hladin na vodních dílech, nebo technologie ovládající jezové klapky řídící hladinu vody v přehradách, potažmo v řekách aj.

Společnost ZAT tak nabízí svým zákazníkům kvalitní řešení pro řízení vodních děl a jejich technologií u nás i v zahraničí.


Vodní elektrárna Kořensko je součástí Vltavské kaskády. Obsahuje energetické bloky 2 x 1,9MW s horizontálními Kaplanovými turbínami. Elektrárna zpracovává mimo odtok z vodní elektrárny Hněvkovice i vodu řeky Lužnice. Do savek elektrárny jsou zaústěny i řízené odpady z Jaderné elektrárny Temelín. Provoz je automaticky řízen hladinovou regulací a je monitorován v dispečinku Vltavské kaskády ve Štěchovicích. 

Zdroj fotografií: ČEZ, a.s.