Regulátor výkonu reaktoru Zpět

Regulátor výkonu reaktoru (RCS) je určen k automatické regulaci neutronového výkonu reaktoru a tlaku páry v hlavním parním kolektoru. Systém je realizován na platformě SandRA Z100. 

Realizujeme dodávku jak nového, tak i modernizovaného systému řízení výkonu tlakovodního reaktoru na úrovni odpovídající současným požadavkům vaší legislativy z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, provozní spolehlivosti a komfortu obsluhujícího personálu. Nový systém řízení výkonu tlakovodního reaktoru je navržen s využitím moderního digitálního řídícího a informačního systému ZAT SandRA. Systém je určen k regulaci výkonu reaktoru podle výkonu turbogenerátoru a ke stabilizaci zadané hladiny neutronového výkonu reaktoru. Systém zajišťuje jak provoz v základním zatížení, tak sledování zatížení bez nutnosti odstavování reaktoru nebo odpouštění tlaku.

Funkční schopnosti zařízení, které je za normálního provozu v činnosti, jsou trvale kontrolovány pomocí měření příslušných parametrů. Překročení předem nastavených mezních hodnot parametrů je signalizováno. Pro kontrolu stavu zařízení za provozu slouží automatizovaný systém prostředků provozní diagnostiky. Sběr dat a jejich přenos do firemní sítě k archivaci a dalšímu vyhodnocení je realizován moderními počítačovými prostředky.


Rozsah dodávek a služeb poskytovaný v rámci realizace zakázky:

  • dokumentace systému zajištění jakosti
  • realizační projektová dokumentace včetně dokumentace skutečného stavu
  • výroba, montáž, kvalifikace
  • podpora procesu licencování
  • uvedení do provozu včetně zkoušek
  • zaškolení pracovníků obsluhy provozovatele
  • poskytnutí záruk na celé dílo
  • záruční, pozáruční a garantovaný servis


Ke stažení:

Prospekt