Reference

Použité produkty: SandRA Z210

Obory: Automatizace technologických procesů, Plynárenství

Dokončeno: 2015

Popis

Nový řídicí a telemetrický systém regulační stanice plynu, RWE GasNET, s.r.o.