Reference

Použité produkty: Sandra, SAIA, Reliance

Obory: Automatizace technologických procesů, Doprava

Dokončeno: 2015

Popis

Kompletní dodávka dálkové diagnostiky technologických systémů a dispečerské řídicí techniky při rekonstrukci žst. Horažďovice předměstí, včetně doplnění elektrodispečinku v Plzni, Elektroline a.s., SŽDC s.o.