Řídicí systém SandRA na elektrárně Lipno komunikuje protokolem IEC 60870-5-104

Řídicí systém SandRA na elektrárně Lipno komunikuje protokolem IEC 60870-5-104

Naše společnost používá ve svých řešeních protokol IEC 60870-5-104 již řadu let zejména v aplikacích v oborech plynárenství a doprava.

V těchto aplikacích vždy šlo o komunikace mezi řídicí stanicí ve funkci serveru (poskytovatele dat) a dispečinkem ve funkci klienta (příjemce dat). „Při realizaci řídicího systému vodní elektrárny Lipno jsme dostali požadavek zákazníka realizovat veškeré procesní komunikace pouze protokolem „104“ z důvodu kompatibility s ostatními vodními elektrárnami vltavské kaskády. Řídicí stanice SandRA Z200 plní tedy funkci jak serveru, tak klienta, a vyměňují si protokolem „104“ data nejen s lokálními dispečinky a vzdáleným řídicím centrem celé kaskády, ale i navzájem mezi sebou,“ konstatuje Pavel Kulík, ředitel útvaru Technický rozvoj. Jde o první realizaci naší společnosti využívající tento protokol pro přímou komunikaci mezi řídicími stanicemi na procesní úrovni.

V řídicím systému SandRA se tak protokol IEC 60870-5-104 stává alternativou k proprietárnímu protokolu Pernet, který firma ZAT rozvíjí více než 20 let, a který má za sebou desítky aplikací v rozsáhlých řídicích systémech v klasické i jaderné energetice. „Implementace standardizovaného protokolu IEC 60870-5-104 významným způsobem otevírá komunikační možnosti našeho systému SandRA a umožňuje tak jeho propojení s širokou řadou zařízení a systémů podporujících tento standard,“ doplňuje Kulík.