Říjen byl ve znamení odborných konferencí, kde jsme představili naše kompetence

Říjen byl ve znamení odborných konferencí, kde jsme představili naše kompetence

Říjen byl v ZAT bohatý na odborné konference, na nichž jsme prezentovali naše technologie a know-how v segmentech, na které se zaměřujeme.

Zástupci divize Smart systémy vystoupili na třech konferencích zaměřených na budoucnost a trendy v dopravě a IoT, kolegové z divize Energetika se zúčastnili semináře na téma malé modulární reaktory a budoucnost jádra.

8.10. – Budoucnost dopravy na MSV Brno

Jedním z témat konference o budoucnosti dopravy byla prediktivní údržba z pohledu dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS) v dopravě. Jan Šlais z divize Smart systémy zde zasedl v panelové diskusi, kde hovořil o nových kompetencích ZAT ve vývoji technologií v oblasti IoT i nadstavbových systémů, které dokáží získaná data dále analyzovat. Zároveň představil, jak vnímáme trendy a příležitosti a kam směřujeme vývoj nových technologií v dopravě. „Zajímavá diskuse se vedla na téma, jaký dopad může mít přechod na vodíkový pohon u kolejových vozidel pro dispečerskou řídicí techniku. V současné době dodáváme jak dispečerkou řídicí techniku, tak vyrábíme elektroniku do vozů pro kolejovou dopravu. Pokud by se na trhu uplatnily vozy na nová alternativní paliva, můžeme konstatovat, že díky špičkovému vývojovému zázemí i výrobě bychom byli ve spolupráci s výrobcem schopni vyvinout a dodat řídicí jednotky v požadované průmyslové kvalitě,“ doplňuje Jan Šlais.

8.10. – IoT ERA 2019, Praha

Hlavními tématy konference byla chytrá města, Industry 4.0 a facility management. Konference se konala pod heslem „IoT technology use cases for IoT techs“. V rámci akce jsme představili kompetence ZAT v této oblasti a produkt SimONet. Naše platforma účastníky zaujala především univerzálností a možností jednoduše zobrazit měřené události. Ocenili, že jako jediná prezentující firma nemáme za cíl jen kvalitně zpracovat a vizualizovat data, ale využívat je k efektivnímu řízení technologických procesů.

17.10. – Konference sdělovací a zabezpečovací techniky, České Budějovice

Zrychlujeme bezpečně – to bylo hlavní téma odborné konference konané v Českých Budějovicích v polovině října. Naše společnost zde představila technologie pro dálkovou diagnostiku a dispečerskou řídicí techniku. Při prezentaci jsme se zaměřili na nadstavbu systému DDTS Bussiness inteligence a SimONet, kdy jsme na příkladu demonstrovali práci se získanými technologickými daty a přínosy pro zákazníka v rámci údržby, provozuschopnosti a nákladů spojenými s provozem zařízení.

„V rámci konferencí jsme představili odborné veřejnosti možnosti a přínosy našich technologií v oblasti dopravy, IoT i kompetence ve vývoji a nasazení řešení v kontextu Průmyslu 4.0. Navázali jsme nové kontakty, získali informace o připravovaných stavbách a diskutovali o směřování vývoje trhu v dopravě a IoT,“ doplňuje Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy.


23. 10. – Seminář Malé modulární reaktory (Small Modular Rector) – Budoucnost jádra

Veřejná diskuse pod názvem Malé modulární reaktory (SMR) – Budoucnost jádra se konala v komunikačním centru ÚJV Řež. Akce se zúčastnily jak domácí, tak zahraniční firmy aktivně působící v oblasti jaderné energetiky. Seminář pořádal Institut pro veřejnou diskusi (IVD). Hlavním tématem byla možnost budoucího využití malých modulárních reaktorů v rámci energetického mixu. K tomu vystoupili s příspěvkem zástupci společností CV ÚJV Řež s technologií Energy Well, dále dvě společnosti z USA: GE – Hitachi Nuclear Energy s technologií BWRX-300 a společnost NuScale Power s technologií NuScale. Každá z těchto firem se zabývá vývojem malých reaktorů různého výkonu a technologií. Zástupci obou společností konstatovali, že ověřování na experimentálních reaktorech včetně licencování předpokládají v letech 2025 až 2030, následně by mohlo dojít k zahájení dodávek pro komerční využití.

Naše společnost je v této oblasti také aktivní. ZAT dodal Centru výzkumu Řež řídicí a ochranný systém pro malý výzkumný reaktor a další technologie pro výzkum, čímž přispívá k vývoji jaderného reaktoru čtvrté generace. V současné době také realizujeme společně se Škoda JS vývojovou zakázku prototypu systému pro řízení experimentálního reaktoru.

„Účastníci konference se v závěru shodli, že SMR mohou být využity jako náhrada za elektrárny a teplárny závislé na dodávkách uhlí, jejich postupné ukončení se očekává v následujících dekádách. Tím se pro ZAT i další české dodavatele otevírá zajímavý prostor pro spolupráci na těchto projektech,“ uzavírá Karel Stočes, ředitel divize Energetika.