S EDF jsme v Paříži podepsali memorandum o spolupráci při výstavbě jaderných zdrojů v ČR

S EDF jsme v Paříži podepsali memorandum o spolupráci při výstavbě jaderných zdrojů v ČR

Společnost ZAT patří mezi přední evropské dodavatele řídicích systémů pro primární i sekundární část jaderných elektráren. V rámci plánované dostavby jaderných bloků v ČR dnes zástupci firem Electricité de France S.A. (EDF) a ZAT a.s. podepsali memorandum o budoucí spolupráci. Společnost EDF je jedním ze tří potenciálních uchazečů o jejich výstavbu.

„Podpis memoranda se společností EDF je důležitým krokem pro budoucí spolupráci na jaderných projektech nejenom v České republice. Pro ZAT jde o významný milník, který potvrzuje naše kompetence v dodávkách řídicích systémů v oblasti jaderné energetiky,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a výkonný ředitel pro obchod a realizaci, jenž za českou stranu dokument podepsal.

Účelem memoranda je stanovit a zaznamenat pravidla a zásady, podle nichž strany v dobré víře a s náležitou péčí prověří podmínky zamýšlené spolupráce. V rámci projektu se společnost ZAT stane subdodavatelem EDF nebo jednou z jejích přidružených společností pro dodávky řídicích systémů a souvisejících služeb včetně instalace.

Zástupci obou firem memorandum podepsali v rámci veletrhu WNE 2021 (World Nuclear Exhibition), který se koná ve dnech 30. 11. – 2. 12.2021 v Paříži. Mottem akce je: Jaderný průmysl, klíčový hráč pro nízkouhlíkovou společnost a odpovědnou budoucnost.

Podpis memoranda o dostavbě nových jaderných bloků v ČR podtrhuje iniciativu globálního jaderného trhu hrát významnou roli v boji proti změně klimatu. Zástupci sektoru se při jednáních shodli, že je třeba urychlit a zintenzivnit opatření a investice s cílem dosáhnout udržitelné budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku, kterou stanovila Pařížská dohoda z roku 2016. A právě výstavba nových jaderných bloků může tuto změnu významně podpořit.