SimONet Visualization Zpět

Popis produktu

Produkt Simonet Visualization je platforma poskytující pohledy nad získanými daty nejen s pomocí technologií IoT. V manažerských i technických pohledech můžeme zobrazovat aktuální i historická data. Dále umožňuje provádět výpočty a dávat tato data do souvislostí s okolními vlivy (teploty, prašnost, hluk aj.) Systém nabízí možnost filtrů, exportování informací do standardních formátů, zobrazuje měřicí místa nad mapovými podklady, s možností zápisu detailu ke každému měřícímu místu (informace o montáži, technikovi, termín další kalibrace, záznam o GPS,  archiv poruch, oprav, správu účtů, úrovní přístupu aj.).

Standardní vizualizační platformu je možné upravit dle požadavků zákazníka. Prostřednictvím datových konektorů lze napojit jiná uživatelská data.

Přínosy pro zákazníka

  • Zvýšení efektivity – nalezení finančních úspor
  • Prediktivní údržba
  • Podklady pro rozhodování (reporting a sledování trendů)
  • Datové konektory pro informační systémy
  • Přehlednost a uživatelský komfort – informace na jednom místě
  • Vzdálený přístup online přes webové rozhraní

Příklady vizualizace dat