Prezentace ZAT ve společnosti Slovenské elektrárne

Prezentace ZAT ve společnosti Slovenské elektrárne

Dňa 2.12.2014 prebehla prezentácia spoločnosti ZAT a.s. u nášho najväčšieho zákazníka na Slovensku, spoločnosti Slovenské elektrárne a.s. v Jaslovských Bohuniciach. Prezentácie sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovanej elektrárne EBO V2 a EMO 1,2 ako aj budovanej EMO 3,4. Počas prezentácie František Kural, Ladislav Nový a Pavel Kulík predstavili kompetencie a produkty našej spoločnosti v oblasti jadrovej energetiky.

Prezentácia ke stažení

Následne 4.12.2014 prebehla odborná prezentácia na Vodných elektrárňach v Trenčíne (Závod SE a.s.).

Počas štvorhodinovej diskusie špecialisti ZAT a.s. František Kural, Pavel Kulík, Radek Šajner, Marek Hořan a Roman Král predstavili naše kompetencie a riešenia v oblasti klasickej energetiky a odpovedali na otázky zástupcov a správcov viacerých VE na Slovensku.