Realizaci projektu Revitalizace tratě Týniště nad Orlicí – Broumov jsme zvládli v rekordním čase

Závěrem loňského roku čekala skupinu Doprava z divize Smart Systémy výzva zrealizovat za rekordně krátkou dobu 1. etapu zakázky Revitalizace tratě Týniště n. Orlicí – Broumov. Vzhledem k podmínkám na stavbě jsme byli nuceni stihnout zkoušky technologie a nasazení aplikace místo běžných 10 dní za 4 dny. Naši připravenost a profesionální práci ocenil i správce SŽDC SEE (Správa elektrotechniky a energetiky), který ZAT označil za špičkově připraveného dodavatele stavby.

Předmětem dodávky první etapy byl aplikační software pro ovládání a monitorování elektrických ohřevů výměn (EOV), osvětlení (OSV) a elektronického zabezpečovacího systému (EZS) pro budovy ve správě SŽDC. Naše aplikace pomohla bezpečnému provozu na trati během vánočních svátků a bude takto sloužit i nadále.

V současné době pracujeme na závěrečné druhé etapě, kdy do aplikace doplníme technologii kamer (KAM), informační systém cestujících (ISC), rozhlas (ROZ), elektroměry (ELM) apod.

Funkci integračních koncentrátorů plní náš řídicí systém SandRA Z210 v počtu 5 kusů.

Celkový objem zakázky je 10,1 milionu korun a zakázka bude ukončena do června 2019.