Těžba a zpracování nerostných surovin a doprava sypkých hmot Zpět

Popis řešení

Téměř celá historie společnosti ZAT od roku 1962 se pojí s dodávkami řízení pro technologie povrchové těžby, kde jsme získali rozsáhlé zkušenosti s řízením:

 • pásových dopravníků a vozů,
 • těžebních strojů a velkostrojů,
 • jiných technologií souvisejících s dopravou sypkých hmot
 • a vizualizací uvedených technologií jak na lokálních, tak na centrálních dispečincích.

Na základě předaných technických podkladů k dané technologii a specifických požadavků zákazníka pro vás navrhneme HW i SW systému řízení. Primárně nabízíme vlastní řídicí systém SandRA se třemi úrovněmi HW klíčů umožňující definovat rozsah přístupových práv pro různé typy uživatelů. Jde o řídicí systém vyvinutý na základě vlastního vývoje a výroby, díky čemuž garantujeme vysokou flexibilitu a vyhovění specifickým potřebám zákazníka. V případě požadavku nasazujeme i řídicí systémy jiných výrobců.
Pro zajištění okamžitého přehledu stavu technologie ji osadíme vhodnou polní instrumentací a získaná diagnostická data přeneseme a zobrazíme prostřednictvím vlastního produktu SimONet na operátorském stanovišti nebo na vašem chytrém telefonu či tabletu.

Technické řešení

Řízení

V případě jednodušších aplikací preferujeme řešení na základě vlastního kompaktního řídicího systému SandRA Z210 s možností připojení vzdálených vstupů a výstupů.
Pro složitější aplikace pak nabízíme zejména vlastní řídicí systém SandRA Z200 robustnější konstrukce.
V případě jiných zavedených standardů či požadavků zákazníka postavíme řízení na produktech jiných dodavatelů, např. Siemens, Allen Bradley atd.

Vizualizace

Způsob vizualizace je odvislý od složitosti technologie.
U nejjednodušších aplikací zobrazujeme informace na ovládacím panelu, případně prostřednictvím web serveru.
V případě složitějších technologií pak vizualizujeme na operátorském pracovišti nebo centrálním dispečinku, přičemž využíváme především českou platformu Reliance, která nabízí přehledné a přívětivé uživatelské prostředí. V případě zákazníků s nadstandardními požadavky nabízíme využití zahraniční platformy Wonderware.

Topologické schéma

Přínosy pro zákazníka

Při nasazení řídicího systému SandRA:

 • přívětivé uživatelské prostředí a komfortní přístup k aktuálním datům prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu atd.
 • moderní systém s možností doplňování funkcí v návaznosti na vlastní vývojové kapacity
 • otevřenost řídicího systému – možnost SW úprav provozovatelem
 • český výrobek i dokumentace
 • rychlý servisní zásah na místě nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu
 • úspora nákladů díky preventivní údržbě na základě sběru a analýzy diagnostických dat

Reference

 • Řízení pulzních trysek

Jde o čtvrtou úspěšnou spolupráci s firmou MOSA Solution při dodávce pulzních trysek. Zákazníkem byly v tomto případě Severočeské doly, konkrétně úpravna uhlí v Ledvicích. Partnerská společnost do stávajících zásobníků nově doplnila pulzní trysky své výroby pro zajištění kontinuálního toku sypkého materiálu. ZAT se stejně jako v předchozích realizacích postaral o napájení a řízení této technologie pomocí řídicího systému Siemens Simatic, který je plně uživatelsky parametrizovatelný prostřednictvím lokálního dotykového panelu. Řízení jsme nově doplnili o bezdrátové přenosy, které poskytují online diagnostické informace. Díky tomu máme, jako dodavatelé, možnost kdykoliv a kdekoliv prověřit stav technologie, sledovat provozní historii a plánovat preventivní údržbu. Zakázka byla dokončena v červnu 2020.

 • SW úpravy řídicího systému na velkostroji KU800.11

V září letošního roku ZAT dokončil zakázku pro společnost Vršanská uhelná, v jejimž rámci zajistil softwarové úpravy řídicího systému ZAT DV těžebního velkostroje KU800.11 – K.84. Při pravidelné letní odstávce zařízení provozovatel modernizoval systém tukového a olejového mazání kolesa. Na základě požadavku zákazníka byl nový systém mazání dodán jeho výrobcem bez vlastního řídicího systému. ZAT se pak postaral o zpracování a zaintegrování příslušných algoritmů mazání do celkového řízení stroje.

 • Modernizace výrobní stříkací linky

V roce 2017 jsme pro rodinnou firmu JIRKAL KOMAXIT zrealizovali modernizaci řídicího systému stříkací linky. Na zařízení, které bylo původně řízeno pomocí reléové logiky, jsme nasadili řídicí systém ZAT SandRA Z210. V rámci realizace jsme rovněž zajistili výměnu elektročásti zařízení.
Tato dodávka potvrzuje naši schopnost vyhovět specifickým požadavkům i menších zákazníků z různých odvětví průmyslu.