Turecké energetické firmy se zajímaly o naše technologie

Turecké energetické firmy se zajímaly o naše technologie

Turecko představuje pro české výrobce dynamicky se rozvíjející a perspektivní trh. Naše společnost ZAT zde vyvíjí dlouhodobé aktivity sahající do sedmdesátých let minulého století. Do Turecka jsme například dodávali řídicí systémy na šest bloků elektrárny Soma, řídicí systémy pohonu pro 80 lokomotiv pro Turecké státní dráhy a řadu dalších technologií.

Stále se chceme podílet na nových projektech nejenom v oblasti energetiky. Proto jsme se koncem května zúčastnili jako jedna ze čtyř firem z České republiky Mise českých energetiků do Turecka, kde jsme postupně navštívili 6 tureckých firem z oboru energetiky. Cílem akce byla podpora a iniciace obchodu mezi českými dodavateli energetických celků a tureckými partnery.

„Tureckým partnerům jsme v rámci prezentace představili společnost ZAT, její kompetence a produkty. Místní EPC firmy, což jsou vyšší dodavatelé technologických celků zodpovědní za výstavby elektráren nejen v Turecku, ale i v zahraničí, se zajímaly zejména o naše kompetence v oblasti energetiky. Zaujaly je naše řídicí systémy SandRA a platforma SimONet, jež umožňuje bezdrátový sběr a správu dat včetně následné vizualizace,“ říká Jan Homut, který naši společnost na misi zastupoval. Cílem naší účasti na akci bylo zviditelnění značky ZAT, získání nových kontaktů, zvýšení nového obchodu na zahraničních trzích a nalézání oblastí, ve kterých by ZAT mohl s tureckými firmami spolupracovat. 

Účastníci mise byli při své návštěvě v Turecku přijati i velvyslancem České republiky panem Pavlem Kafkou, který působení českých firem v Turecku aktivně podporuje. Misi pořádala zahraniční kancelář CzechTrade Istanbul.