Údržba
a servis

Co děláme?

Nabízíme garantovaný servis nebo dlouhodobou údržbu spolu s využitím dálkové diagnostiky.

Servis poskytujeme jako službu zákazníkům pro řídicí systémy vlastní výroby a pro řídicí systémy jiných výrobců dodané firmou ZAT.

Proč si nás vybrat

  • Komplexnost Nabízíme služby od oprav a dodávek náhradních dílů až po dlouhodobou údržbu a garantovaný servis
  • Přizpůsobivost Sjednáváme nejen opravy bez smlouvy a na objednávku, ale i se smluvně dohodnutou dobou nástupu na opravu
  • Kvalita Zajišťujeme co nejvyšší provozní disponibilitu námi dodaných zařízení
  • Spolehlivost Služby zákazníkům řídíme s ohledem na životní cyklus řídicího systému a řízené technologie

Nabídka služeb

Záruční servis

Jako standardní službu v rámci dodávek řídících systémů nabízíme kompletní záruční servis.

Zajišťuje ho tým kvalifikovaných techniků, a to ke všem námi dodaných realizacím díla.
Po uplynutí jednotlivých záručních lhůt jsme schopni poskytovat prodloužený záruční servis a zajistit bezproblémový provoz námi dodaných systémů.

Výroba a opravy náhradních dílů

Zajišťujeme management náhradních dílů v podobě oprav, dodávek a instalace.

Náhradní díly dodáváme během aktivní a útlumové fáze životního cyklu zařízení. Před skončením útlumové fáze zařízení je možné uzavřít individuální smlouvu o garantovaném servisu.

Po skončení životního zařízení nemůžeme dodávky a opravy náhradních dílů garantovat.

Vzhledem k tomu, že poskytujeme vlastní řídící systém, pro který máme své vývojové středisko, jsme schopni na přání zákazníka realizovat různé modifikace jednotlivých komponent našeho řídícího systému.

Nahodilý servis

Zajišťujeme opravy zařízení bez smluvně dohodnuté doby nástupu na základě objednávky.

Sjednat lze také opravu zařízení se smluvně dohodnutou dobou nástupu na opravu (smlouva).

Garantovaný servis

Nabízíme dlouhodobě zajištěnou servisní činnost zaměřenou na řídicí systémy.

Naším cílem je dodržet sjednanou disponibilitu a garantovanou hodnotu v průběhu životního cyklu zařízení. Tento typ služby lze sjednat u nově dodávaných zařízení po skončení garanční doby.

Zařízení jsme navrhli, vyrobili, dodali a uvedli do provozu. Prostřednictvím pravidelně prováděného servisu na námi dodaném zařízení dokážeme zajistit požadovanou provozuschopnost řízené technologie.

Školení personálu zákazníka

Naši odborníci provádí školení servisních činností zaměřené na jednotlivé obory. Školení organizujeme jak při zkouškách v závodě, tak při uvádění zařízení do provozu.

Školení lze sjednat i samostatně. Poskytujeme také speciální externí školení dle přání zákazníka.

Kontaktní osoby

František Kural

Manažer marketingu a obchodu

Tel.: +420 736 519 256
frantisek.kural@zat.cz

Ivan Smolák

Servis pro Automatizaci jaderné a klasické energetiky

Tel.: +420 736 519 258
ivan.smolak@zat.cz

Roman Plavec

Servis pro lékařské přístroje, telemedicínu a e-Health

Tel.: +420 736 519 482
roman.plavec@zat.cz

Roman Kuhnel

Servis Inteligentní průmyslové systémy

Tel.: +420 735 724 735
roman.kuhnel@zat.cz

Milan Hucl

Servis doprava


Tel.: +420 736 519 294
milan.hucl@zat.cz

Tomáš Bauer

Servis plynárenství


Tel.: +420 603 867 496
tomas.bauer@zat.cz