Úspěšná certifikace ZAT pro systémy ISO 14001 a OHSAS 18001 a obhájení certifikace systémů ISO 9001 a ISO 13485

Úspěšná certifikace ZAT pro systémy ISO 14001 a OHSAS 18001 a obhájení certifikace systémů ISO 9001 a ISO 13485

Mezinárodní certifikační společnost DetNorskeVeritas, provedla ve dnech 24.-26.4.2013 v naší společnosti „Úvodní certifikační audit", nově implementovaných systémů „Ochrany životního prostředí" (podle normy ISO 14001) a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (podle normy OHSAS 18001).

Výsledky auditu prokázaly, že oba systémy jsou plně implementovány a jsou funkční.

Na základě těchto závěrů byla externími auditory konstatována úspěšná certifikace naši společnosti pro oba nově zavedené systémy řízení. Certifikáty pro tyto systémy jsou v češtině a světových jazycích k dispozici v sekci Ke stažení.