Úspěšně jsme absolvovali další dva externí audity pro jádro

Úspěšně jsme absolvovali další dva externí audity pro jádro

Společnost ZAT prošla dalšími audity našich dvou klíčových zákazníků z oblasti jaderné energetiky. V průběhu května proběhl audit od zákazníka Slovenské elektrárne, a.s., tento měsíc pak společný audit ČEZ, a.s. a Škoda JS a.s. 

Audity byly zaměřené na ověření plnění požadavků řízení kvality dodávek pro jaderné zakázky. „V obou případech jsme byli velmi dobře hodnoceni. Díky auditům zůstáváme na další tři roky schválenými dodavateli pro projekty našich odběratelů,“ konstatuje Petr Kolečkář, manažer kvality a zástupce ředitele útvaru Služeb. 

Pro společnost Slovenské elektrárne dodává ZAT řídicí systémy na obě jaderné elektrárny na Slovenku. V České republice naše systémy řídí téměř ze sta procent Jadernou elektrárnu Dukovany, jsou nasazeny také na Jaderné elektrárně Temelín. 

Se společností Škoda JS aktuálně realizujeme zakázky pro jadernou elektrárnu Metsamor v Arménii a experimentální jaderný reaktor v Brazílii. 

Úspěšným absolvováním auditů jsme opět potvrdili připravenost a kvalitu nastavení řízení Integrovaného managmentu systému (IMS) a všech procesů společnosti ZAT i kompetence realizovat další zakázky z oblasti jaderné energetiky včetně plánované dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Zároveň jsme připraveni zapojit se do řízení technologií v rámci jaderného výzkumu. 

Dlouhodobá spolupráce 

Pro naše klienty dodáváme řídicí systémy i do oblasti klasické energetiky. Například pro Slovenské elektrárne jsme v poslední době zrealizovali regulace turbín pro malé vodní elektrárny Ružín II a Tvrdošín, dále regulátor buzení pro TG3 na vodní elektrárně Kozmálovce. S ČEZ spolupracujeme dlouhodobě, zajímavou referencí je například dodávka řídicího systému na vodní elektrárnu Lipno I, kde byl ZAT generálním dodavatelem kompletní rekonstrukce stavby.