Uzavřeli jsme další smlouvy na servisní činnosti v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany

Uzavřeli jsme další smlouvy na servisní činnosti v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany

Společnost ZAT je dodavatelem řídicích systémů do primárních a sekundárních okruhů jaderných elektráren u nás i ve světě, zároveň je žádaným dodavatelem servisních služeb pro zajištění bezporuchového chodu jejich zařízení.

Kompetence v oblasti servisování jaderných technologií jsme potvrdili opětovným uzavřením smluv na servisní činnosti včetně dodávek náhradních dílů na JE Temelín a JE Dukovany na dalších 7 let. Mezi naše tradiční servisní činnosti patří dodávky a opravy náhradních dílů, nahodilý servis (korektivní údržba), dlouhodobá údržba (preventivní servis) a garantovaný servis (garance provozuschopnosti).

Na JE Temelín budeme i nadále provádět zejména servis řídicích systémů budicích souprav pro turbogenerátory 1000 MW, diesel generátorů a dalších podpůrných systémů. V rámci JE Dukovany, kde jsou všechny čtyři bloky z velké části řízeny řídicím systémem naší firmy, budeme pokračovat především v servisu systému řízení vlastní spotřeby a budicích souprav diesel generátorů.  

Na obou lokalitách naše společnost zajišťuje také pohotovostní službu a další dodávky náhradních dílů na uvedená zařízení pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu jaderných elektráren. 

Servisní činnost, včetně dodávek náhradních dílů, provozujeme také na jaderných elektrárnách na Slovensku, v Ukrajině, v Arménii, v Maďarsku a ve Finsku. „Preventivní a prediktivní údržba je z pohledu zákazníka velmi důležitá. Díky ní eliminuje riziko ušlého zisku z výroby elektrické energie způsobené výpadkem některých výrobních technologií elektrárny,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s.

 

ZAT v jaderné energetice

ZAT patří mezi čtyři firmy v EU, které vyvíjí, vyrábí a instalují vlastní řídicí systém do primárních okruhů jaderných elektráren. Řídicí systémy a know-how ZAT jsou nasazeny na 10 procentech jaderných elektráren ve světě a 30 procentech v EU.

Společnost ZAT se chce i nadále účastnit všech jaderných projektů zejména v Evropě, a to jak při výstavbě nového zdroje a rekonstrukci stávajících, tak zapojením do projektů výzkumných nebo malých reaktorů či uložišť jaderného odpadu. „Jako česká firma máme také enormní zájem o účast při dostavbě české Jaderné elektrárny Dukovany. Naše bezpečnostní řídicí systémy, i nesouvisející s bezpečností provozu JE, jsou prověřeny na jaderných zakázkách u nás i ve světě, do jádra dodáváme přes 45 let,“ doplňuje Ivo Tichý.

Ve fotogalerii jsou produkty ZAT pro jádro.