V Jižní Koreji jsme jednali o možné spolupráci českých firem na dostavbě jaderných bloků v ČR

V Jižní Koreji jsme jednali o možné spolupráci českých firem na dostavbě jaderných bloků v ČR

Setkání s vedením jihokorejské společnosti KHNP, předním hráčem v oblasti výstavby jaderných elektráren ve světě, se konalo pod záštitou Aliance české energetiky (CPIA). Tématem jednání, které proběhlo koncem května v sídle firmy v Jižní Koreji, bylo navázání spolupráce a představení kompetencí českých firem jako významných dodavatelů při výstavbě nového jaderného zdroje v České republice.

Představitelé KHNP českou stranu seznámili s nabízenou technologií, dodavatelským řetězcem i standardními procesy nákupu subdodávek.

Následně proběhla bilaterální jednání jednotlivých českých firem s představiteli z KHNP, Kepco a Doosan Heavy Industries & Construction podle oborů, ve kterých mohou KHNP a členové CPIA spolupracovat. „Korejské partnery jsme seznámili s kompetencemi ZAT v jaderné energetice v oblasti řízení primární i sekundární části jaderné elektrárny, představili jsme naše realizace v Evropě i ve světě a nabídli naše know-how při výstavbě nových jaderných bloků v České republice,“ konstatuje František Kural, který se akce za ZAT účastnil.

Podle Josefa Perlíka, výkonného ředitele Aliance české energetiky, je pro český průmysl klíčové, že si korejský partner uvědomuje význam a potenciál českého jaderně-energetického dodavatelského průmyslu a je připravený jej respektovat při účasti a potenciální výstavbě nového jaderného zdroje. „To je velmi významné nejen pro průmysl jako takový, ale i pro Českou republiku jako stát, který investici do nového zdroje v podstatě realizuje, a který má eminentní zájem na zachování jaderného oboru jako funkčního celku i do budoucna,“ doplňuje Josef Perlík.

V rámci setkání česká delegace navštívila jadernou elektrárnu Shin Kori, kde si představitelé firem prohlédli bloky 5 a 6 ve výstavbě a také část technologie již provozovaného bloku 4. Jde o technologii APR 1400, kterou Jihokorejci v současné době nasazují například ve Spojených arabských emirátech na čtyřech blocích JE Barakah.

Za českou stranu se akce zúčastnili zástupci společností Škoda JS a.s., Doosan Škoda Power s.r.o., SIGMA Group a.s., I&C Energo a.s. a ZAT a.s. – členové Aliance české energetiky.

Cílem Aliance je dojednat účast českých firem na výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech, a tím mj. zajistit budoucnost jaderně energetického dodavatelského oboru v České republice stejně jako energetickou bezpečnost a nezávislost při provozu nových bloků a jejich servisu. Pro splnění tohoto cíle vyvíjí aktivity vedoucí k navázání dohody o předběžné spolupráci se všemi uchazeči o tendr.

Jihokorejská společnosti KHNP patří mezi vážné zájemce o dostavbu jaderných bloků u nás. V současné době koncern provozuje 24 jaderných elektráren a dalších 8 buduje ve Spojených arabských emirátech a Koreji. Jimi dodávané reaktory generace III+ EU-APR a APR1000 nabízejí nejmodernější prvky pasivní bezpečnosti a ochranu v případě havárie velkého letadla i kybernetických útoků.