V Paříži proběhl Den jaderné energetiky – jednali jsme o spolupráci českých a francouzských firem

V Paříži proběhl Den jaderné energetiky – jednali jsme o spolupráci českých a francouzských firem

V reprezentativních prostorách Velvyslanectví České republiky v Paříži proběhl v polovině června mezinárodní seminář pod názvem Nuclear Industry Day. Pořadatelem byla poradenská společnost EPDOR International. Akce se zúčastnilo pět českých a osm francouzských firem – předních hráčů v oblasti jaderné energetiky. Cílem jednání bylo vzájemné představení kompetencí a možností spolupráce.

V první části jednání za českou stranu vystoupili zástupci společností EPDOR International, SIGMA Group, Škoda JS, ZAT, ÚJV Řež a ACT Řanda Havel Legal. Za francouzskou sekci prezentovali své kompetence představitelé EKIUM, Setec, Bilfinger LTM, Georgin, Gifen, Lemer, Framatome a EDF.

V odpolední části Nuclear Industry Day proběhla bilaterální jednání jednotlivých českých a francouzských firem podle oborů, ve kterých mohou vzájemně spolupracovat. „Francouzské partnery jsme seznámili s kompetencemi ZAT v jaderné energetice v oblasti řízení primární i sekundární části jaderné elektrárny, představili jsme naše realizace v Evropě i ve světě a nabídli naše know-how při výstavbě nových jaderných bloků v České republice,“ upřesňuje Karel Stočes, který se akce za ZAT, spolu s Jaroslavem Neužilem, zúčastnil.

Česko-francouzská spolupráce

Francouzská EDF patří mezi vážné zájemce o dostavbu jaderných bloků u nás. V současné době provozuje 24 jaderných elektráren a dalších 8 buduje ve Spojených arabských emirátech a Koreji. Koncern EDF nabízí České republice při dostavbě jaderných bloků reaktor EPR s výkonem 1200 MW. Ten je založený na EPR o výkonu 1650 MW (stejný design i bezpečnostní systémy a vybavení), jen s výkonem 1200 MW, jak je požadováno pro elektrárnu v Dukovanech. 

Se společností EDF má ZAT navázané dlouhodobé partnerství. „Aktuálně pro koncern, ve spolupráci s Framatome, dodáváme 58 skříní systému KCF, které zajišťují diagnostické a informační funkce na dvaceti blocích osmi jaderných elektráren ve Francii,“ doplňuje Karel Stočes. Podle něj zástupce EDF při prezentaci v Paříži vyzdvihl pokročilé stádium kvalifikace ZAT jako vybraného dodavatele, i to, že nás vnímá jako kompetentní českou firmu v oblasti řízení primární i sekundární části jaderné elektrárny. Kvalifikace by měla být završena v druhé polovině tohoto roku externím auditem.

„Pro český průmysl je klíčové, že si francouzští partneři uvědomují význam a potenciál českého jaderně-energetického dodavatelského průmyslu a jsou připraveni jej respektovat při účasti a potenciální výstavbě nového jaderného zdroje,“ konstatuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Na Den jaderné energetiky v Paříži společnost EDF navázala Francouzsko-českým dnem dodavatelů EDF 2021, který proběhl na Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze 24. června 2021 a kterého se zástupci naší společnosti rovněž zúčastnili.