Ve spolupráci s časopisem Silnice a železnice se bude ZAT prezentovat na veletrhu dopravy v Turecku

Ve spolupráci s časopisem Silnice a železnice se bude ZAT prezentovat na veletrhu dopravy v Turecku

Časopis Silnice a železnice ve speciální edici pro veletrh kolejové dopravy EurAsia Rail v Istanbulu uveřejnil v anglické a ruské verzi článek o dodávkách společnosti ZAT v této oblasti.

Články vychází v angličtině nebo ruštině. Text v češtině pro vás uvádíme níže.

ZAT se podílí na dodávkách lokomotiv do Turecka i vozů metra pro čínské Su-čou

Česká společnost ZAT je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v České republice i v zahraničí. V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, loni oslavila 50 let od svého založení. Firma ZAT má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent.

Stěžejně se zaměřuje na energetiku, řízení průmyslových procesů a dopravních systémů, dodávky investičních celků včetně zajišťování komplexních dodávek a systémové integrace.

ZAT pro kolejovou dopravu

Polovina zakázek tvoří dodávky do jaderné energetiky, kde firma ZAT dodává typové a komplexní řešení pro řízení primárního i sekundárního okruhu a pomocných provozů se zajištěním funkcí, které souvisejí s provozem a dopadem provozování jaderných zařízení, a to i v nejvyšší bezpečnostní kategorii. Špičkovou kvalitu, kterou musí splňovat při těchto projektech, přenáší i do výroby řídicích systémů pro kolejovou a dopravní techniku.

V oblasti železniční dopravy ZAT zajišťuje vyšší dodávky automatizovaných systémů řízení technologických procesů včetně koordinace všech potřebných činností a subdodávek. „Silnou stránkou firmy je návrh a realizace technických koncepcí a hierarchií řídicích systémů. To firmě umožňuje integrovat různé řídicí systémy například do jednotného dispečerského zařízení," říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT. Tato koncepce byla použita při dodávce čtyř dispečinků pro Správu železniční dopravní cesty s použitím systémů Wonderware a Reliance. Firma realizovala také řadu dodávek řídicích systémů pro ovládání trakčního vedení v objektech trakčních transformoven nebo spínacích a železničních stanic.

ZAT ročně investuje do nových produktů a inovací přes 1,6 mil. eur. Díky špičkovému technologickému zázemí a know-how v současné době vyrábí například řídicí systémy pohonu pro dodávku 80 lokomotiv pro Turecké státní dráhy. Jde o čtyřnápravové elektrické lokomotivy o výkonu 5MW. Firma ZAT pro ně vyrábí řídicí elektroniku vyvinutou společností Škoda Electric. Dalšími projekty, na nichž se ZAT v současné době podílí, jsou výroba elektrických pohonů do vozů nového metra pro čtyřmilionové město Su-čou ve východní části Číny nebo výroba driverů pro řízení výkonových polovodičových prvků Hitachi určených např. pro jihokorejské vysokorychlostní vlaky.

V České republice firma ZAT realizovala také dodávky výkonové a řídicí elektroniky pro elektrické lokomotivy 460 vozů pražského metra nebo desítek lokomotiv pro České dráhy. Podle Tichého firma provádí zakázky v oblasti dopravy dle požadavků a dokumentace zákazníka i nabízí vlastní vývojová řešení.

Nový řídicí systém z dílny českých vývojářů

PA290003Společnost ZAT je jednou z mála firem, které vyvinuly a pro své dodávky používají vlastní řídicí systémy. V roce 2011 uvedla na trh řídicí systém SandRA (Safe and Reliable Automation ) se speciální aplikací kontrolérů budicích souprav. Tyto kontroléry jsou určeny pro řízení všech typů synchronních generátorů používaných v energetice. Jejich parametry a algoritmy jsou navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější nároky na stabilizaci a zatížení energetické soustavy a patří mezi světovou špičku ve své kategorii. „Vedle vlastního vývoje podporujeme výzkum a vývoj českých univerzit a výzkumných ústavů.

Spolupracujeme se Západočeskou Univerzitou Plzeň, ČVUT Praha, Technickou univerzitou Liberec, ÚJV Řež, Výzkumným ústavem Plzeň i VÚJE Trnava," doplňuje Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.

V případě požadavku zákazníka či investora využívá firma ZAT také systémy jiných výrobců, například Siemens, GE Fanuc, Saia atd. Při řešení nadřazených počítačových systémů se uplatňuje hardware firem HP, DELL, IEI, Advantech, Kontron, ve kterých pracují vizualizační aplikace ZAT na bázi produktů Wonderware, Reliance aj.

ZAT v zahraničí

Dodávky do zahraničí v současné době tvoří 35 procent celkového objemu tržeb společnosti. Zahraniční aktivity firmy ZAT jsou většinou spojeny s instalací a uváděním do chodu dodaného zařízení a následného zajištění servisních služeb. Systémy firmy řídí technologie po celém světě, např. v Jižní Americe, Mongolsku ale i ve Finsku, Švédku, Turecku na Slovensku i v České republice. „Při dodávkách řídicích systémů i servisu chceme být našim zákazníkům co nejblíže, proto máme v řadě zemí obchodní zastoupení včetně pobočky na Slovensku," doplňuje Česáková.

Investice do budoucnosti

V současné době firma zaměstnává přes 80 procent pracovníků s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Podpora mladých a vzdělaných zaměstnanců a dlouhodobé investice do výzkumu a vývoje přinášejí firmě růst i v období ekonomické recese. Ve fiskálním roce 2012 ZAT předpokládá rekordní tržby v historii firmy.

ZAT v železniční dopravě

 • dispečerská řídicí technika pro napájení trakčních vedení
 • centrální dispečinky
 • výkonová a řídící elektronika pro elektrické lokomotivy
 • drivery pro řízení výkonových polovodičových prvků IGBT
 • integrace prostředků různých výrobců do jednotného systému
 • maximální přizpůsobení požadavkům zákazníka
 • technické a technologické know-how
 • záruční a pozáruční servis

ZAT a.s. působí v těchto oborech

 • jaderná energetika
 • tepelná energetika
 • vodní energetika
 • automatizace technologických procesů
 • výroba průmyslové elektroniky
 • údržba a servis
 • automatizační prostředky pro řízení technologických procesů
 • speciální lékařské přístroje