Víte, že blok B2 jaderné elektrárny Pakš běží nově na plný výkon díky naší společnosti?

Víte, že blok B2 jaderné elektrárny Pakš běží nově na plný výkon díky naší společnosti?

V březnu 2015 jsme uzavřeli zakázku na kompletní obměnu řídicího systému na všech čtyřech blocích JE Pakš v Maďarsku. A práce na prvním bloku máme úspěšně za sebou. Z kraje roku dosáhl blok B2 JE Pakš stoprocentního výkonu. „Dosáhli jsme tím dalšího významného milníku v projektu rekonstrukce regulačního a bezpečnostního systému řízení pohonů regulačních kazet reaktoru (SZBVR) a regulačního systému výkonu reaktoru (RTSZ),“ říká Karel Stočes, ředitel divize Jaderná energetika. Zakázku realizujeme ve spolupráci se ŠKODA JS a.s.

Co tomu předcházelo:

  • zkoušky FAT systémů SZBVR a RTSZ proběhly od 5. 9. do 27. 9. 2016,
  • expedice do JE Pakš proběhla dne 11. 10. 2016,
  • od 26. 10. 2016 probíhala demontáž stávajícího zařízení a postupná montáž nového zařízení,
  • dne 1. 12. 2016 proběhlo osazení desek a bloků do nových skříní,
  • od 2. 12. 2016 probíhalo oživování systémů a zkoušky s technologií,
  • od 31. 12. 2016 je blok v plném provozu a je připojen do rozvodné sítě.

 

Druhý blok jaderné elektrárny Pakš v Maďarsku je řízen procesními stanicemi ZAT SandRA Z101 a Z102 obsahující speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií.

Těmito procesními stanicemi je realizován regulační a bezpečnostní systém řízení pohonů regulačních kazet reaktoru (SZBVR). Jeho úkolem je regulovat, zpomalovat či v případě nutnosti zastavit štěpnou reakci v reaktoru. Druhým systémem je regulační systém výkonu reaktoru (RTSZ) pro regulaci výkonu reaktoru a je úzce navázán na systém SZBVR. Oba systémy jsou stěžejní pro provoz a zajištění bezpečnosti jaderných elektráren.

Obnova dalších tří bloků bude probíhat do roku 2019. Po ukončení zakázky bude jaderná elektrárna řízena řídicím systémem SandRA z dílny našich vývojářů stejně, jako česká JE Temelín a slovenská JE Jaslovské Bohunice.