Jsme součástí výstavy mapující 65 let jaderného průmyslu v České republice

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zahájila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková výstavu 65 let jaderného průmyslu v Česku, která mapuje historii, současnost a především schopnosti českého jaderného průmyslu.

Na úvod řekla: "Jsem moc ráda, že součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu je letos také výstava k 65 letům jaderného výzkumu u nás. Tedy oblasti, kterou umíme, která má v ČR velkou tradici, na které je vidět houževnatost a inovativnost našich šikovných lidí. Jaderná energetika má pro Českou republiku zcela zásadní význam."

České jaderné know-how u nás i ve světě udržuje, prezentuje a dále rozvíjí také naše společnost, která v současné době dodává své řídicí systémy na jaderné elektrárny do sedmi států světa. ZAT realizuje zakázky do jadené energetiky od sedmdesátých let minuléto století.

Jak probíhaly začátky v ČR?

Jaderný průmysl, výzkum a vzdělávání se u nás začaly rozbíhat v roce 1955 a o dva roky později se Československo stalo devátou zemí na světě, která uskutečnila řízenou řetězovou štěpnou reakci. Později se české podniky staly dodavateli komponent pro reaktory VVER stavěné v tehdejším Východním bloku a kompletů reaktorů vyrobily několik desítek. Na tuto historii navazují dodávkami komponent a služeb jak pro domácí bloky, tak i pro zahraniční – dodávají směrem na východ i na západ.

Hlavní milníky ZAT v jaderné energetice:

 •  1975 Dodávky I. generace řídicích systémů na první československou jadernou elektrárnu A1 Jaslovské Bohunice
 • 1975-1990 Dodávky řídicích systémů do jaderné elektrárny Dukovany
 • 1991 Ukončení realizace na jaderné elektrárně Mochovce, řídicí systémy ZAT jsou na všech československých jaderných elektrárnách
 • 1996-2004 Dodávky systému řízení regulačních tyčí reaktoru pro devět jaderných bloků VVER 1000 na Ukrajině – první dodávka ZAT na jadernou elektrárnu v zahraničí
 • 2000-2016 Realizace obnovy systémů kontroly a řízení na čtyřech blocích jaderné elektrárny Dukovany – modernizace dodávek ZAT z osmdesátých letech 20. století v celkovém počtu 2500 skříní s řídicím systémem
 • 2008–2009 Jaderná elektrárna V2 Jaslovské Bohunice – obnova blokového řídicího a informačního systému
 • 2011–2014 Dostavba dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, dodávka systému ZAT II. generace pro řízení bloku a řízení neblokových provozních souborů
 • 2013 Zahájení realizace dodávek pro osm jaderných elektráren ve Francii na dvaceti jaderných blocích EPR 1300. Ukončení v roce 2024
 • 2015-2018 Modernizace systémů řízení regulačních tyčí reaktoru na jaderných elektrárnách na Slovensku – obě slovenské jaderné elektrárny jsou řízeny bezpečnostním systém SandRA
 • 2015-2020 Modernizace řízení regulačních tyčí reaktoru včetně regulátoru výkonu řídicím systémem SandRA na čtyřech blocích jaderné elektrárny Pakš v Maďarsku
 • 2017-2019 Dodávka systému řízení regulačních tyčí reaktoru pro jadernou elektrárnu Metsamor v Arménii
 • 2018-2020 Dodávka výkonové části řízení regulačních tyčí pro jadernou elektrárnu Loviisa ve Finsku
 • 2019 ZAT dodává jaderné technologie a know-how do sedmi států Evropy a Asie