Zahajujeme systematické testování na COVID-19 v naší společnosti

Zahajujeme systematické testování na COVID-19 v naší společnosti

Společnost ZAT od počátku pandemie přistupuje zodpovědně k omezování rizik v souvislosti s šířením koronaviru. Nahodilé testování jsme realizovali už v průběhu předchozího roku s využitím k tomu určených subjektů.

Dnešním dnem jsme zahájili pilotní testování skupin zaměstnanců pro ověření nastaveného systému na všech našich pracovištích. Od příštího týdne spustíme systematické testování tak, aby odpovídalo vládním požadavkům. Pracovníky, kteří dochází na pracoviště každý den, budeme testovat v týdenních intervalech po skupinách, testovací dny pro zaměstnance ve výrobním provozu jsou stanoveny na úterý a středu. Zaměstnanci pracující převážně z domova budou testováni vždy před vstupem na pracoviště.

„Naší snahou je využít české samotestovací sady i za předpokladu, že jsou s jejich pořízením spojeny vyšší finanční náklady. Testování u nás není novinkou. Z titulu dodávek do kritické infrastruktury provádíme testování některých našich zaměstnanců PCR testy již od jara loňského roku, jelikož jsou obvykle nutné pro vstup na pracoviště zákazníka. Tyto testy hradíme v plné výši,“ říká Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.

Naše společnost stanovila krizová opatření vůči šíření koronaviru již z kraje března 2020. Tato opatření byla téměř po celý rok řízena krizovým štábem. O jejich účinnosti svědčí i fakt, že se za celý rok na pracovišti nakazil pouze jediný zaměstnanec z 350 pracujících ve třech závodech v Příbrami, Plzni a Benešově.

Přehled opatření ve společnosti ZAT je ke shlédnutí zde: https://www.zat.cz/cz/aktualizovana-opatreni-vuci-sireni-covid-19.htm